Helsingin yliopistoon kaksi UNESCO-professoria

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on myöntänyt nimikkoprofessuurit Helsingin yliopiston professori emerita Hannele Niemelle ja professori Arto Kallioniemelle.

Professori emerita Hannele Niemi on nimitetty laadukkaan ja yhdenvertaisen koulutuksen ekosysteemin oppituolin haltijaksi (UNESCO Chair on Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning). Uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemen vastuulla on ihmisoikeuskasvatuksen oppituoli (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education).

UNESCO-professorit edistävät järjestön tavoitteita yliopiston toimintamuotojen kautta: he verkostoituvat muiden professorien kanssa, käyvät kansainvälistä keskustelua konferensseissa, tuottavat uutta tietoa ja tekevät tutkimusyhteistyötä. Keskeisessä roolissa on tutkimustiedon välittäminen yhteiskunnan eri toimijoille.

Oppimisen laadussa vakavia ongelmia

– Maailmanlaajuisesti on jo saavutettu paljon siinä, että valtaosa lapsista pääsee kouluun. Suuri ongelma on se, että suuressa osassa maailmaa lapset eivät opi koulussa juuri mitään. Neljän vuoden päästäkään monet eivät osaa lukea eivätkä laskea, Hannele Niemi toteaa.

Oppimisen laadun heikkous tuli vahvasti esille Maailmanpankin marraskuussa julkistetussa raportissa. Ongelma koskee erityisesti Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa, mutta myös Aasiassa on maanosan sisällä suuria eroja.

Kaikille maailman lapsille on taattava tasa-arvoiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta.

– Hyvät opettajat luovat hyvän koulun. Jos opettajan arvostus on yhteiskunnassa heikkoa, se raunioittaa koko järjestelmän, Hannele Niemi sanoo.

Niemi on kulkenut maailmalla puhumassa laadukkaasta koulutuksesta viimeiset 15 vuotta. Suomella ja Helsingin yliopistolla on maailmalla hyvä maine. Niemi uskoo, että kansainvälisen yhteisön arvioima status antaa työlle vielä lisää painoarvoa.

Suomen vahvuuksia ovat tasa-arvo, mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja se, että oppimisvaikeuksiin saa tukea ajoissa. Myös pelien hyödyntäminen oppimisen ongelmien ratkaisussa on monissa maissa uusi asia.

Globaalit kansalaiset luovat parempaa maailmaa

Professori Arto Kallioniemen tavoitteena on ihmisoikeuksien edistäminen ja ihmisten välisen rauhanomaisen vuorovaikutuksen lisääminen.

– Haluamme kouluttaa opettajia, joilla on voimakas kehitysoptimismi: usko siihen, että ihmisellä on mahdollisuus kehittyä ja ihmiskunta voi tulevaisuudessa paremmin. Globaaleina kansalaisina voimme luoda maailmaa, jossa ihmiset työskentelevät rauhanomaisesti kestävää kehitystä kunnioittaen.

Arto Kallioniemi toimii ihmisoikeusvaltuuskunnassa ja yhteistyössä Anna Lindh -säätiön, Rauhankasvatusinstituutin ja Unicefin kanssa. Hän virittelee yhteistyötä myös Intian Gujaratissa sijaitsevan Indian Institute of Teacher Educationin ja Etelä-Afrikan Potchefstroomin North-West Universityn kanssa.

Suomessa ennestään neljä UNESCO-professoria

Hannele Niemi ja Arto Kallioniemi ovat Helsingin yliopiston ensimmäiset UNESCO-professorit. He aloittavat nelivuotiset kautensa 1.1.2018. Suomeen on aikaisemmin saatu neljä UNESCO-professuuria: Tapio Katko, kestävä vesihuolto, Tampereen teknillinen yliopisto; Tapio Varis, globaali e-oppiminen, Tampereen yliopisto; Heikki Lyytinen, lukutaidon edistäminen, Jyväskylän yliopisto ja Markku Wilenius, koulutuksen tulevaisuuden tutkimus, Turun yliopisto. Maailmassa on kaikkiaan yli 700 UNESCO-oppituolia.

Uusien UNESCO-professorien kunniaksi järjestetään juhla 18.12.2017 klo 16.15–18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33, 4. krs). Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa! Ilmoittautumiset 13.12. mennessä.

Lisätietoja:

Professori emerita Hannele Niemi, puhelin 040 555 8975, hannele.niemi@helsinki.fi

Professori Arto Kallioniemi, puhelin 0294129610, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi