Helsingin yliopiston Cicero Learning mukaan Illuminated-konsortioon

Cicero Learning -verkoston uusi yhteistyökumppani on Espanjasta johdettu Illuminated-hanke, joka saa rahoituksensa Erasmus+-ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta. Konsortiossa ovat mukana Espanja, Suomi, Portugali ja Kreikka.

Illuminated viittaa kasvatus- ja oppimistutkimuksen akronyymiin SOLiin (science of learning), joka tarkoittaa espanjaksi aurinkoa. Illuminated-hankkeen tavoitteena on tuoda esiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja jakaa niistä tietoa kansainvälisesti. Opettajilla ja kasvattajilla on käytössään paljon uusia opetusmenetelmiä, ja Illuminated tarjoaa tukea siinä miten neurotieteellisen ja kognitiivisen tutkimuksen antia voidaan hyödyntää oppimisessa ja menetelmien valinnassa.

Illuminated-hanketta koordinoi väitöskirjaa tekevä Marc Beardsley  Pompeu Fabran yliopistosta Barcelonasta.

– Illuminated-konsortion tarkoituksena on tarjota neurotieteellisen tutkimuksen ja kognitiivisten periaatteiden avulla innostavaa täydennyskoulutusta opettajille, Beardsley kertoo.

Täydennyskoulutusta tarjotaan konsortion kaikissa maissa eli Espanjassa, Suomessa, Kreikassa ja Portugalissa.

– Haluamme, että mahdollisimman moni opettaja pääsee uusimman aivotutkimustiedon äärelle. Otamme tietenkin huomioon eri maiden opettajien hyvinkin erilaiset lähtötiedot ja taidot sekä maiden erilaiset tilanteet kouluissa, konsortiossa mukana oleva kasvatustieteen professori Minna Huotilainen toteaa. – Tässä on omat haasteensa.

Illuminated –projektissa esitellään muistitutkimuksen antia oppimiselle, niin että  opettajat voivat hyödyntää sitä opetuksessaan. Opettajat ovat kaikissa maissa ammattilaisia, jotka tuntevat oppimisen ongelmat ja ovat valmiita itsekin oppimaan uutta.

Konsortiossa on mukana aivotutkijoita Helsingin yliopistosta, kasvatuksen modernien keinojen tuntijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta (muun muassa MOOC), kasvatusteknologian asiantuntijoita Kreikasta ja tieteen popularisoinnin asiantuntijoita Portugalista.

Illuminated järjestää opettajille kaikilla kouluasteilla alakoulusta lukioon ja aikuiskoulutukseen asti työpajoja kaikissa neljässä yhteistyömaassa, suunnittelee heille MOOCin ja valmistelee välineistöä, jolla voidaan tukea paikallisia opettajia kaikissa neljässä maassa. Helsingissä jo pidetyissä työpajoissa osallistujat saivat tietoa musiikin, liikunnan ja unen tärkeydestä parhaaseen mahdolliseen oppimiseen.  

Maksuttomat työpajat jatkuvat syksyllä. Uusista työpajoista saa parhaiten tietoa seuraamalla Cicero Learning –verkoston tiedotusta.

Lisätietoja:

Minna Huotilainen,  040 560 8304, minna.huotilainen@helsinki.fi

Mari Tervaniemi, mari.tervaniemi@helsinki.fi