Etätyö vaatii itseohjautuvuutta – osa tarvitsee tukea uusien työelämätaitojen oppimiseen

Koronakriisi teki etätyöstä monelle arkipäivää, ja tietotyön muutos oli hyvässä vauhdissa jo ennen tätä kevättä. Digitaaliset välineet vapauttavat työntekijän fyysisestä paikasta, mutta nämä olosuhteet vaativat entistä vahvempia itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taitoja.

Kirsi Sjöblom tarkastelee väitöstutkimuksessaan digitaalisilla välineillä tehtävään tietotyöhön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Väitöskirja Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments tarkastetaan Helsingin yliopistossa 29. toukokuuta.

Koronakriisin myötä moni työntekijä on joutunut mukautumaan etätyöskentelyyn. Jo ennen tätä kevättä työ oli muutoksessa: Yhä suurempi osa työstä on luonteeltaan tietotyötä, ja työtä tehdään enenevässä määrin useammasta paikasta käsin, esimerkiksi työpaikalla, kotona, työmatkoilla, yhteistyökumppaneiden toimitiloissa ja kahviloissa. Työ on digitaalisesti välittynyttä: suuri osa työtehtävistä tehdään tietokoneilla, älypuhelimilla ja erilaisilla sovelluksilla.

– Työtä tehdään moniulotteisissa ympäristöissä, ja työ vaatii niin yksilöiltä kuin yhteisöiltäkin yhä keskeisemmin taitoja hallinnoida mielen resursseja, Kirsi Sjöblom sanoo.

Tietoisuustaidot ja yhteiset pelisäännöt lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta

Monipaikkainen tietotyö on itseohjautuvaa ja vaatii vahvoja itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taitoja. Moni hallitsee tällaiset taidot hyvin mutta osa tarvitsee tukea. 

Sjöblom kehitti osana väitöstutkimustaan yhteistyössä hanketyöryhmän kanssa valmennusohjelman, joka keskittyy hyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseen työssä. Valmennusohjelma tehtiin Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa 3 tilaa – Kohti innostavaa työpaikkaa

Valmennusohjelman avulla osallistujat voivat kehittää tietoisuustaitojaan ja selviytymismallejaan, jotka liittyvät tietotyöhön, fyysisiin tiloihin ja digitaalisiin työvälineisiin. Omia taitojaan voi arvioida kyselyyn vastaamalla.

Hyvin etenevää ja kestävää työtä voidaan tukea henkilökohtaisen tason lisäksi työyhteisön tasolla tekemällä yhteiset säännöt: Kuinka usein työyhteisössä odotetaan sähköpostin ja muiden viestien seuraamista? Kun työskennellään yhteisellä toimistolla, miten työtiloissa toimitaan?

Salliiko työpaikan toimintakulttuuri päiväunet keskellä työpäivää?

Fyysinen työympäristö on työn tuottavuuden, motivaation ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen, mutta myös työyhteisön toimintakulttuurilla on paljon vaikutusta työntekijöiden toimintaan.

– Modernit tilat ja välineet eivät yksin toimi, ellei toimintakulttuuri tue niiden potentiaalin saamista käyttöön, Kirsi Sjölbom sanoo.

– Esimerkiksi nykytiedon valossa olisi tiedonkäsittelyn ja töiden etenemisen kannalta eduksi, että työpaikalla olisi käytettävissä tila myös lyhyeen levähdykseen tai päiväuniin työpäivän sisällä, mutta jos työpaikan ääneen sanomaton toimintakulttuuri ajaa jatkuvaan tehokkuuteen ja tauottomaan työskentelyyn, edelläkäyvän työympäristön mahdollisuudet jäävät todennäköisesti sosiaalisen paineen alla käyttämättä. 

Kirsi Sjöblom toivoo, että uudet työtilat tukisivat yhä paremmin yhteenkuuluvuuden ylläpitämistä.

– Vaikka työ olisikin itsenäistä ja kulkisikin kannettavan tietokoneen mukana tarvittaessa kaikkialle, ihmisinä tarvitsemme keskeisesti myös kokemusta yhteydestä toisiin.

Kirsi Sjöblom on 38-vuotias tulevaisuuden työelämätaitoihin, motivaatioon ja hyvinvointiin erikoistunut väitöskirjatutkija, psykologi ja kouluttaja/valmentaja. Hän toteutti väitöskirjatyönsä osin etätyönä Kaakkois-Aasiasta käsin. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.