Draama vapauttaa ihmisten luovat kyvyt kohdata ilmastonmuutos

Ilmastokriisi on vaikea aihe sekä opettajille että oppilaille, koska se herättää haastavia tunteita ja ristiriitoja. Pelkkä tietokeskeinen opetus ei riitä. Draaman avulla aihetta voidaan käsitellä luovasti ja kokonaisvaltaisesti.

Anna Lehtonen tarkastelee väitöksessään ihmisyyteen ja maailmankuvaan liittyviä haasteita ja draaman soveltamisen mahdollisuuksia ilmastokasvatuksessa. Draaman avulla voidaan antaa tilaa ihmisten kokonaisvaltaiselle luovalle ongelmanratkaisulle mahdottomilta tuntuvien ongelmien, tunteita ja suuria kysymyksiä herättävien ilmastonmuutoksen kaltaisten kysymysten käsittelylle.  

Draaman avulla tehdään mielikuvia näkyväksi

Ilmastonmuutos on opetettavana aiheena hyvin haastava, koska se tutkimusten mukaan herättää sekä oppilaissa että opettajissa monenlaisia tunteita ja kysymyksiä, joihin on vaikea vastata. 

Lapset ja nuoret elävät kulutuskulttuurin keskellä ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kulutuskulttuurin kyseenalaistamista ja aktiivista toimimista myös koulussa. 

– Koulu on osa ilmastonmuutosta, jossa kestämättömät toimintatavat on kyseenalaistettava. Uusi kestävämpi yhteiskunta ja tapa toimia on kuviteltava, sillä valmiita suoraan sovellettavia malleja ei ole, toteaa Helsingin yliopistossa ilmastokasvatuksesta väittelevä Anna Lehtonen.  

Draaman kautta luodaan luova ja hyväksyvä tila, jossa tutkitaan ryhmän ajatuksia ja mielikuvia luovassa vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Samalla tehdään näkyviksi yleisiä tapoja suhtautua tulevaisuuteen ja ilmastonmuutokseen. 

Draaman avulla voidaan myös harjoitella tulevaisuuden visiointia ja luovaa yhteistyötä, ongelmanratkaisutaitoja ja ajattelun taitoja.

Väitöstutkimuksessa toteutettiin kolme opetuskokeilua 

Anna Lehtonen tutki alakoululaisten kanssa tulevaisuuden herättämiä mielikuvia teatteri-improvisaation, tarinankerronnan ja esityksen tekemisen kautta. Yläkoululaisille toteutetuissa draamatyöpajoissa tehtiin lyhyitä esityksiä/performansseja osallistujien ajatusten ja ideoiden pohjalta. 

Kolmas kokeilu suunnattiin erikoiskurssina Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen opiskelijoille. Kurssilla pohdittiin maailman kestävyyshaasteita ja ilmastonmuutosta sekä metsäsuhdetta prosessidraaman keinoin.

Lehtosen väitöskirjassa havainnollistetaan, miten ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita, ajatuksia ja ristiriitoja voidaan käsitellä kehollisten ja yhteisöllisten harjoitusten kautta ja draaman, tragedian ja huumorin keinoin.

Kasvatustieteen maisteri Anna Lehtonen väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 28.8. klo 12.15 aiheesta ”Drama as an interconnecting approach for climate change education”. Elektroninen julkaisu ja väitöstiivistelmä ovat luettavissa e-thesis-palvelussa

Lisätietoja väitöksestä Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa

Väitöstä voi seurata verkossa. Tilaisuus välitetään Zoom-palvelun kautta.

Väittelijän yhteystiedot 

Anna Lehtonen, puh. 040 540 3821, s-posti annaelehtonen@gmail.com
 

Lisätietoja väittelijästä

Anna Lehtonen valmistui luokanopettajaksi Helsingin yliopistosta. Hänellä on 20 vuoden kokemus draaman soveltamisesta opettajan työssä ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Hän on soveltanut draamaa ilmastokasvatuksen keskeisiin haasteisiin: tulevaisuuden visiointiin, ilmastotunteiden kohtaamiseen sekä lasten ja nuorten ilmastonmuutoksen herättämien mielikuvien tutkimiseen. Lehtonen on myös työskennellyt Suomen ilmastopaneelin projektitutkijana, ilmastokasvatuksen asiantuntijana SITRA:n kansainvälisessä tutkimushankkeessa Sustainability, human well-being and the future of education ja Ilmasto.nyt ilmastokasvatuksen korkeakouluopetuksen kehittämishankkeessa.