Dlearn.Helsinki -tiimillä on ratkaisu globaalien kompetenssien oppimiseen

Dlearn.Helsinki -tiimin ratkaisun avulla nuoret oppivat globaaleja kompetensseja ja rakentavat parempaa tulevaisuutta. Ratkaisun selainpohjainen, oppilaiden raportoimia, globaalien kompetenssien oppimista tukeva tutkimusperustainen sovellus Dlearn.Helsinki 1.0 ja siihen sisältyvä kompetenssiseinä on kehitetty Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin kuuluvalla kurssilla Software Factory Experience.

Software Factory on tietojenkäsittelytieteen laitoksen kokeellinen ohjelmistojen tutkimus- ja suunnittelulaboratorio, jonka tavoitteena on innostava oppiminen, monialainen tutkimus ja yrittäjyyden kannustaminen. 

Helsinki Challenge -finalistitiimi Dlearn.Helsinki kertoo ratkaisunsa konkretisoituneen prototyypiksi, jota voi testata ja käyttää luokkahuoneessa juuri niin, kuten tiimiläiset suunnittelivat. Sovellus tukee oppilaiden globaalien kompetenssien oppimista. Kompetenssiseinä kokoaa yksittäisten oppilaiden vastaukset opettajan käyttöön siten, että hän voi yhdessä oppilaiden kanssa tarkastella vahvuuksia ja kehittämiskohteita globaalien kompetenssien osaamisessa.

– Avain ratkaisussamme on sen tutkimusperustaisuus ja prosessi kokonaisuudessaan, jonka myötä oletamme oppilaiden ja opettajien toiminnan sekä roolien muuttuvan luokkahuoneessa merkittävällä tavalla siten, että oppilaat oppivat globaaleja kompetensseja osana jokapäiväistä koulutyötään, tiimin vetäjä, professori Auli Toom toteaa.

– Yhteistyö Software Factoryn kanssa on ollut mahtava kokemus, kertoo tiimin jäsen Veera Kallunki. – Maisteriopiskelijat tiesivät heti mitä halusimme.  Nyt pääsemme testaamaan sovellusta oppilaan, opettajan ja tutkijan näkökulmista.

Globaaleja kompetensseja ovat muun muassa taito analysoida ja ratkaista monimutkaisia ilmiöitä, ymmärtää ihmisten erilaisuutta, sitoutua rakentavaan pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kunnioittaa ihmisarvoa. 

Helsinki Challenge

Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaalissa kisaa voitosta seitsemän tiimiä. Kansainvälinen tuomaristo valitsi 20 semifinalistin joukosta kuusi tiimiä kilpailun finaaliin. Helsinki Challenge -finalistit ovat malariatartuntoja kolmiulotteisella hyttysverkolla torjuva ELMO, kesän lämpöä talven varalle varastoiva HeatStock, taskuun mahtuva laboratorio POCKit, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva äitiyspakkaus Parental Box, personoidun syöpähoidon mahdollistava tietokanta iCombine ja globaaleja taitoja uusilla tavoilla opettava Dlearn.Helsinki.

Tuomaristo valitsi tiimit finaaliin kriteereinään tiedepohjaisuus, ratkaisuhakuisuus, vaikuttavuus, uutuus ja luovuus. Voittaja selviää 24.11. 

Lisäksi yksi tiimi valittiin finaaliin yleisöäänestyksellä Helsinki Challenge Semifinal Pitch Night -tilaisuuksissa kesäkuun alussa. Eniten ääniä yleisöltä sai FutuRena, jonka tavoitteena on 3D-tulostaa toimiva minimunuainen.

Helsinki Challenge kokoaa suomalaiset yliopistot monitieteiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailun teemat ihminen muutoksessa, kestävä planeetta ja urbaani tulevaisuus linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Helsinki Challenge on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lisätietoja:

professori Auli Toom, puh. 050 415 4852, s-posti auli.toom@helsinki.fi