Digitaalinen kielitypologia –hankkeelle 1,1 miljoonan euron rahoitus

Suomen Akatemia on myöntänyt Helsingin yliopiston professori Martti Vainion (fonetiikka) johtamalla tutkimushankkeelle 1,1 miljoonan euron hankerahoituksen. Hanke on osa akatemiaohjelmaa nimeltä  ”Digitaaliset ihmistieteet”.

Vainion johtamaan konsortioon kuuluvat myös Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos ja Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö. Vainio itse edustaa käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa.

Digitaalinen kielitypologia: louhintaa pinnalta kohti ydintä

Digitaalinen kielitypologia (DLT) on monitieteinen projekti, jossa tuotetaan tietokonepohjainen järjestelmä, jolla voi automaattisesti koneoppimisen uusimpia menetelmiä käyttäen arvioida puhuttujen kielten rakenteellisia suhteita minkä tahansa kielijoukon tai kieliperheen välillä. Oletuksena on vain teksti- ja puhedatan saatavuus tutkittaville kielille.

Monitieteisyys näkyy

Hankkeessa on mukana asiantuntijoita fonetiikan, kielitieteen ja tietojenkäsittelytieteen aloilta. Tutkijat vertailevat useita uralilaisia kieliä muihin (indoeurooppalaisiin) kieliin, jotka ovat sopivat tutkimukseen maantieteellisen sijaintinsa ja kielikontaktien historian ansiosta. Jo hyvin tutkittujen kielten, kuten suomi ja unkari, lisäksi projektiin sisällytetään kolme vähemmän tutkittua ja huonommin resursoitua samojedikieltä: tundra- ja metsänenetsi ja nganasani, joilla on erilainen polveutumishistoria.

Hankkeessa tuotetaan tutkijayhteisölle uusia laskennallisia työkaluja sekä uutta tietoa valaisemaan ihmiskunnan kielellistä historiaa sekä edistämään digitaalisten ihmistieteiden uutta kenttää. Erityisesti projektissa keskitytään puheen prosodian tutkimukseen ja mallintamiseen.

Lisätietoja:

Martti Vainio

puh. +358 2941 29329, s-posti martti.vainio@helsinki.fi