Digiloikka nyt! Digitaalinen teknologia kodin ja koulun yhteistyön tukena

Kasvatustieteen maisteri Tiina Korhonen tutkii 17.6. tarkastettavassa väitöksessään Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus digitaalisen teknologian käyttöön liittyviä mahdollisuuksia, teknologian käyttöä sekä siihen liittyviä kokemuksia kodin ja koulun yhteistyössä.

Tutkimus pureutuu ajankohtaiseen ja paljon julkista keskustelua Suomessa herättäneeseen teknologian käyttöön kotien ja koulujen välillä. Korhonen tarkastelee teknologian käyttöä julkisessa keskustelussa esillä olleen, pelkästään opettajan ja vanhemman välillä tapahtuvan digitaalisen viestimisen sijaan uudesta, kumppanuuden ja kaikkien luokan toimijoiden, opettajien, oppilaiden ja vanhempien, näkökulmasta.

Korhonen toteutti tutkimuksensa suomalaisessa alakoulussa lukuvuosien 2009 ja 2010 aikana. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat, opettajat ja vanhemmat ideoivat ja suunnittelivat tutkijan ohjaaman prosessin aikana digitaalisen teknologian käyttöä kodin ja koulun yhteistyössä sekä testasivat käytännössä kehitettyjen ratkaisujen käyttöä.

Tutkimuksen päätuloksena syntynyt kodin ja koulun digitaalisen kumppanuuden malli (ks. kuva 1) osoittaa, että digitaalista teknologiaa voidaan käyttää kodin ja koulun kumppanuuden tukemisessa tiedottamisen lisäksi monipuolisesti myös osallistumisen ja oppimisen tukena. Jotta opettajat, oppilaat ja vanhemmat kokisivat digitaalisen teknologian käytön kodin ja koulun yhteistyössä motivoivana, tehokkaana, saavutettavana ja luotettavana, tulisi huomioida digitaalisen teknologian käyttöön liittyvät toimintatavat: tuki, säännöt, vastuut sekä mahdollisuus kehittää toimintaa yhdessä. Myös resurssit eli käytettävissä olevat laitteet ja ohjelmistot, toimijoiden taidot, käytettävissä oleva aika, jaksaminen ja asenteet vaikuttavat digitaalisen kumppanuuden rakentumiseen. Kolmas digitaalisen kumppanuuden rakentumisen osatekijä, toimijuus, antaa jokaiselle luokkatason toimijalle; opettajalle, oppilaalle ja vanhemmalle, mahdollisuuden osallistua ja kokea osallisuutta.

 

Kuva 1: Digitaalisen kumppanuuden malli

Digitaalisen kumppanuuden malli osoittaa, että parhaimmillaan digitaalista teknologiaa käyttävät kodin ja koulun kumppanuudessa sekä opettajat, vanhemmat ja oppilaat.  Teknologian käyttö luo kokonaan uusia mahdollisuuksia oppimisen, osallistumisen ja tiedottamisen tukemiseen. Digitaalinen teknologia ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, mutta tuo mahdollisuuksia uudenlaisille, 2000-luvun kotien ja koulujen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisille toimintatavoille. Mallin avulla voidaan tarkastella nykyisiä ja käytössä olevia kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä digitaalisia toimintatapoja sekä herättää niihin liittyvää keskustelua kaikkien luokan toimijoiden, kodin ja koulun kumppanuuden, digitaalisoituvan yhteiskunnan ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksien näkökulmista.

Tiina Korhonen väittelee 17.6. klo 12 aiheesta Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3A, Athena-rakennus, sali 107. Väitös on luettavissa verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3256-7

Väittelijän yhteystiedot:

Tiina Korhonen, puh. 050 448 6933, s-posti tiina.korhonen@helsinki.fi

KM Tiina Korhonen johtaa koulun kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa, johon kuuluu 10 aluekoordinaattoria ja yli 600 koulua eri puolilta Suomea. Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus opettajan ja täydennyskouluttajan tehtävistä sekä koulun johtotehtävistä. Hän on toiminut myös innovatiivisen koulun ja innovaatiokasvatuksen kehittämiseen tähtäävän oppimiskeskuksen johtajana Espoossa. Hän on koordinoinut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja toiminut asiantuntijana digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa ja projekteissa.