Digileikeistä oppimateriaalia lapsille ja vanhuksille

Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskus kehittää oppimateriaaleja maailmalle vietäväksi, huomisen tarpeisiin. Rakentajina ovat tukijat, päiväkodit, koulut ja firmat yhdessä.

Opettajankoulutuslaitoksen kylkeen Helsingin yliopistolle on perustettu pelioppimiskeskus Playful Learning Center, jonka ovet ja tilat avautuvat fyysisesti elokuun alussa. Keskus on suunniteltu muovautuvaksi, mutta toiminta ei silti rajoitu omien seinien sisään, vaan konseptia voi helposti soveltaa melkein missä hyvänsä.

Toimintaan on jo nyt innostunut mukaan niin päiväkoteja ja kouluja kuin pääkaupunkiseudun yrityksiä.

Keskus tukee tutkimukseen perustuvien oppimisratkaisujen kehittämistä ja palvelee samalla suomalaista opettajankoulutusta. Alkuvaiheessa päähuomio on esi- ja alkuopetuksessa, mutta monet kehitettävistä käytännöistä sopivat myös muille — kuten hanke, jossa vanhukset kertovat omista lapsuudenleikeistään lapsille, jotka sitten koodaavat näitä leikkejä peleiksi.

Yritykset tuottavat keskuksessa uusia oppimateriaaleja ja mobiilioppimisen välineitä.

Digikysyntää ympäri maailman

Leikillinen oppiminen on mielikuvitusta, innostusta, motivaatiota, toiminnallisuutta ja elinikäistä oppimista, määrittelevät keskuksen professorit Kristiina Kumpulainen (kuvassa vas.) ja Lasse Lipponen (kuvassa oik.) ja mediakasvatuksen ja didaktiikan tutkija Sara Sintonen.

Keskuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia on tarkoitus levittää myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Pienten lasten ja vanhusten oppimista ja hyvinvointia tukeville digitaalisille ratkaisuille on Kumpulaisen mukaan kasvava, toistaiseksi hyödyntämätön maailmanlaajuinen kysyntä.

– Pisa-pudotuksesta huolimatta suomalainen koulutus on kova tekijä maailmalla. Suomessa on erittäin vahvaa kasvatuksen ja pelialan osaamista ja kun ne yhdistetään, niin leikkimisen ideologia jatkuu koko eliniän, Kristiina Kumpulainen sanoo.

Taidetta ja sosiaalitieteitä

Keskukselle ei ole valmista mallia, ja tutkijat tahtovat siitä ennen muuta elävän: kokeilevan, nopean, ketterän ja uudelle avoimen. Leikilliseen oppimiseen pohjaavia tuotteita ja palveluita on tarkoitus viedä koteihin ja yhteiskuntaan laajasti, joten mukaan tarvitaan kumppaneita useilta tieteenaloilta.

Opettajankoulutuslaitos ja sen taustalla koko käyttäytymistieteellinen tiedekunta käyvätkin parhaillaan neuvotteluja monella rintamalla. Oman yliopiston yhteiskunta- ja tietojenkäsittelytieteilijöiden lisäksi porukkaan haetaan Aalto-yliopiston tutkijoita.  Liiketoiminta halutaan limittää taiteen ja yhteiskunnallisuuden kanssa.

Keskeisenä yrityskumppanina keskuksessa toimii peliyhtiö Rovio ja rahoittajana muiden muassa Tekes.