125-vuotias lastentarhanopettajankoulutus tuottaa tulevaisuuden tekijöitä

Friedrich Fröbelin pedagogiikkaan perustuva lastentarhatoiminta aloitettiin Suomessa 1880-luvun lopulla ja syksyllä 1892 perustettiin lastentarhanopettajakoulutus Sörnäisten kansanlastentarhan yhteyteen. Laadukas varhaiskasvatus luo pohjan koko kasvatusjärjestelmälle, joten lastentarhanopettajankoulutuksen perustaminen jo ennen Suomen itsenäistymistä on ollut viisas ja kauas tulevaisuuteen suuntautuva päätös.

Vuodesta 1995 alkaen yliopistollinen lastentarhanopettajantutkinto on ainoa varhaiskasvatuksen pedagogisen ja muun asiantuntemuksen tarjoava tutkinto Suomessa. Opintojen aikana opiskelija perehtyy suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Opintojen aikana varhaiskasvatusta tarkastellaan osana suomalaista ja samalla maailmanlaajuista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Opiskelija perehtyy lapsen kehitykseen, oppimiseen, uudistuviin ja moderneihin oppimisympäristöihin. Opintojen aikana opiskelija saa taitoja ja valmiuksia varhaiskasvatuspedagogiikan johtamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimusperustainen opiskelu antaa opiskelijalle valmiuksia erityisesti varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden tarkasteluun ja tutkimukseen.

Töitä riittää

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoille löytyy Suomessa töitä; tämän vuoksi yliopistollista lastentarhanopettajankoulutusta on edelleen kehitettävä. Lastentarhanopettajan asiantuntemusta alle kouluikäisten lasten opetus-ja kasvatustehtävässä on korostettava. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on kehittää lastentarhanopettajankoulutus maisteritason tutkinnoksi muun opettajankoulutuksen rinnalle.

Juhlaseminaari 20. lokakuuta

Juhlavuosi huipentuu Helsingin yliopiston juhlasalissa 20. lokakuuta 2017 järjestettävään seminaariin ja samana iltana pidettävään opiskelijajärjestön vuosijuhlaan. Juhlaseminaarissa jaetaan myös Siiri Valli-apuraha varhaiskasvatusalan väitöskirjatyöhön.

Lastentarhanopettajan koulutuksen 125-vuotisjuhlavuotta juhlitaan lisäksi eri koulutuspaikkakunnilla ja päiväkodeissa ympäri Suomea. Lasten, lastentarhanopettajiksi opiskelevien ja lastentarhanopettajien Lapsen ääni- videotervehdyksiä kerätään eri puolilta Suomea ja niitä esitellään blogisivustolla ja juhlaseminaarissa. Juhlavuoden verkkosivujen blogissa kirjoittavat varhaiskasvatusalan asiantuntijat ja muutoin varhaiskasvatusta edistävät henkilöt eri puolilta Suomea.

Suomalainen varhaiskasvatus ja siihen liittyvä lastentarhanopettajankoulutus ovat työtä tulevaisuuden tekijöiden eteen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Lastentarhanopettajankoulutuksen 125-vuotisjuhlavuosi suojelijanaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö on osa Suomi 100 -vuoden juhlatapahtumia.

Lisätietoja:

Inkeri Ruokonen, puh. 050 560 6209, s-posti inkeri.ruokonen@helsinki.fi

Annu Brotherus, puh. 050 318 3990, s-posti annu.brotherus@helsinki.fi

Nina Sajaniemi, puh. 050 318 3986, s-posti nina.sajaniemi@helsinki.fi