Suomalaiset vanhemmat ja opettajat ovat tyytyväisiä digitaalisen viestinnän toimivuuteen

Nykytekniikka mahdollistaa digitaalisten alustojen tehokkaan käytön vanhempien ja opettajien yhteydenpidossa.

Anne-Mari Kuusimäen tuoreen väitöksen mukaan tarvitaan tutkittua tietoa, jotta kodin ja koulun digitaalinen viestintä palvelisi kasvatuskumppanuutta parhaalla mahdollisella tavalla ja vahvistaa samalla oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. – Laadukas digitaalinen viestintä tukee myös opettajien hyvinvointia ja arjen työtä sekä mahdollistaa arvostavan yhteydenpidon vanhempien kanssa, Anne-Mari Kuusimäki toteaa.

Parhaimmillaan hyvä digitaalinen viestintä tukee siis koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Kuusimäki hyödynsi väitöstutkimuksessaan Joyce Epsteinin kasvatuskumppanuuden mallia, jonka mukaan vanhempien ja opettajien aktiivinen vuorovaikutus vahvistaa oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Tulokset perustuvat Etelä- ja Keski-Suomessa v. 2016 tehtyyn kyselyyn vanhempien (N = 1123) ja opettajien (N = 118) mielipiteistä digitaalisen viestinnän toimivuudesta.

Digitaalinen viestintä vahvistaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta 

Tulosten mukaan vanhemmat ja opettajat ovat tyytyväisiä digitaalisen viestinnän toimivuuteen kasvatuskumppanuuden vahvistajana. Valtaosa koki viestinnän vahvistavan yhteistyötä ja luottamusta. Informatiivisissa asioissa digitaalinen viestintä toimi myös hyvin.  Vanhemmat kokivat kuitenkin saavansa vähemmän kannustavaa palautetta lapsistaan kuin opettajat vastasivat antavansa. Vastaavasti opettajat kokivat vanhempia enemmän epäselvää ja ristiriitaista viestintää. Maaseutualueella asuvat vanhemmat ja opettajat olivat tyytyväisempiä digitaaliseen viestinnän toimivuuteen sekä digitaalisen kannustavan palautteen määrään.

Kuusimäki selvitti myös vanhempien (N = 400) ja opettajien (N = 80) toiveita digitaalisen viestinnän sisällöstä. Tuloksia pohdittiin opettajan hyvinvoinnin näkökulmasta. Vanhemmat ja opettajat vastasivat haluavansa tietoa oppilaan opiskeluihin liittyvistä asioista, jotta voivat tukea hänen koulunkäyntiään parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhemmat kokivat vähäpätöisempien käyttäytymiseen liittyvien asioiden informoinnin turhana. 

– Vanhemmat ja opettajat toivoivat viestintää puhelimitse tai tapaamista kasvokkain, mikäli oppilaalla oli suurempia käytöspulmia tai jos aiheet olivat herkkäluontoisia. 

Tulokset vahvistivat, että vanhemmat toivovat lisää kannustavaa palautetta lapsistaan. Tulosten mukaan laadukas kodin ja koulun välinen digitaalinen viestintä on selkeää ja luettavaa, informatiivista, säännöllistä ja tehokasta sekä monipuolista laadultaan.

Kannustava palaute on tärkeää, kriittisimpiä olivat pidemmälle koulutetut vanhemmat

Tutkimuksessa selvitettiin myös tekijöitä, jotka ennustavat vanhempien (N = 1117) tyytyväisyyttä kannustavan palautteen määrään. Kaikkein tyytyväisimpiä kannustavan palautteen määrään olivat yläkoululaisten oppilaiden vanhemmat alakoululaisten vanhempiin verrattuna. Seuraavaksi vaikuttavin tekijä oli vanhempien neutraali tai myönteinen suhtautuminen digitaaliseen viestintään. Vanhempien negatiivinen suhtautuminen opettajan viestinnän sisältöön ennusti myös tyytymättömyyttä kannustavan palautteen määrään. Kriittisemmin kannustavan palautteen määrään suhtautuivat pidemmälle koulutetut vanhemmat verrattuna vähemmän koulutettuihin vanhempiin.

Anne-Mari Kuusimäen mukaan opettajat ja vanhemmat ovat oppineet hyödyntämään digitaalista viestintää yhteistyössään hyvin. Tutkimus antaa myös tietoa kouluille yhtenäisemmän digitaalisen viestinnän pelisääntöjen kehittämiseen. Vanhempien ja opettajien välistä arvostavaa vuorovaikutusta on mahdollista vahvistaa myös digitaalisen viestinnän kautta ja sen eduista pääsevät nauttimaan kaikki oppilaat. 

Kasvatustieteen maisteri Anne-Mari Kuusimäki väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 5. helmikuuta klo 10 aiheesta The views of Finnish parents and teachers on digital communication in the home-school partnership.Seuraa väitöstä etänä.

Vaihtoehtoisesti samaan Zoom-tapahtumaan voi liittyä myös seuraavin tiedoin:   

Webinar ID: 695 3669 7450

Väittelijän yhteystiedot: 

Anne-Mari Kuusimäki, 050 585 1434, anne-mari.kuusimaki@helsinki.fi