Kasvatustieteissä avataan uusia mahdollisuuksia korkeakoulujen yhteistyöhön Afrikan maissa

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta edistää suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä Afrikan maiden kanssa. Tätä varten on perustettu Global Innovation for Teaching and Learning -verkosto GINTL.

Dosentti, yliopistotutkija Hanna Posti-Ahokas työskentelee GINTL -verkostossa.  

– Esimerkiksi opetuksen eriyttäminen ja aktiivinen oppiminen näyttäytyvät hyvin erilaisina luokkahuoneissa, joissa on kymmeniä oppilaita ja puutteelliset oppimismateriaalit, Posti-Ahokas kertoo. 

Silti kysymykset opettajan ammattitaidosta, identiteetistä ja motivaatiosta ja kuinka nämä muovautuvat yhteiskunnallisissa rakenteissa, ovat kaikkein keskeisimpiä. Yhteinen tutkimus avaa näköaloja opetuksen, oppimisen ja yhteistyön ydinasioihin ja siihen kuinka laadukkaan koulutuksen toteuttaminen vaatii paikallisten olosuhteiden erityistä ymmärrystä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisiin globaalipilotteihin kuuluva Global Innovation Network for Teaching and Learning GINTL pyrkii edistämään suomalaisten korkeakoulujen globaaleja yhteyksiä erityisesti kasvatustieteissä. Kahdenkymmenen yliopiston ja ammattikorkeakoulun verkosto kehittää uudenlaisia kumppanuuden muotoja globaalien koulutushaasteiden ratkaisemiseksi. Alueelliset Afrikka-, Kiina- ja Intia-verkostot toimivat yhteisten yleistavoitteiden mukaisesti. 

Suomalaiset ja afrikkalaiset toimijat yhteen

GINTL Afrikka-verkoston keskeisenä tavoitteena on kartoittaa suomalaisten ja afrikkalaisten korkeakoulujen olemassa olevia kumppanuuksia ja saattaa toimijoita yhteen vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

– Esimerkiksi Namibian yliopisto on hyvin suosittu kumppani suomalaisille korkeakouluille, kertoo Posti-Ahokas. 

– On tärkeää kehittää yhteistyötä koordinoidusti ja niin, etteivät irralliset hankkeet kuormita kumppaniylipiston hallintoa turhaan. 

Erityisesti opettajankoulutuksen alueella yhteistyö suomalaisten tutkimusyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken on tärkeää, sillä useimmissa Afrikan maissa opettajankoulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa.

Yhteistyötä tutkimusperustaisen koulutuksen kehittämiseksi

GINTL tukee korkeakoulujen yhteistä tutkimusperustaista koulutuksen kehittämistä temaattisilla seminaareilla, verkostotapaamisilla sekä hanke- ja matkarahoituksella. 

Tällä hetkellä rahoitetuissa hankkeissa kehitetään muun muassa kotitalousopetusta Ghanassa ja  suunnittelemalla oppimista eteläafrikkalaisissa kouluissa ja toimintamalleja opettajankoulutuksen tukemiseksi Somaliassa. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva koordinaatiotiimi tekee myös omaa tutkimusta kumppanuuksista ja niiden kehittämisestä sekä ohjaa kansainväliseen koulutuksen kehittämiseen liittyviä opinnäytteitä. 

Hanna Posti-Ahokas on työskennellyt tutkijana ja asiantuntijana muun muassa Etiopiassa, Tansaniassa ja Eritreassa. Hän on kiinnostunut ymmärtämään kansainvälisen koulutusyhteistyön käytäntöjä ja dynamiikkaa korkeakouluissa. Alkuvaiheessa olevassa tutkimushankkeessa tutkitaan muun muassa Suomessa valmistuneiden kasvatustieteen Afrikan maiden koulutusta käsittelevien väitöskirjojen aiheita ja kumppanuussuhteita väitöskirjahankkeiden ympärillä. Tutkimuksen laatua, relevanssia ja hyödynnettävyyttä arvioidaan erilaisin, osin ristiriitaisin kriteerein. 

– Millainen tutkimustieto palvelee parhaiten koulutuksen kehittämistä ja kuinka sitä osataan hyödyntää ja kuinka koulutuksen ja kehittämisen kysymyksiä käsittelevää tutkimusta rahoitetaan, Posti-Ahokas pohtii. 

Posti-Ahokkaan oma väitöstutkimus käsitteli tansanialaisten tyttöjen ja nuorten naisten koulutuksessa etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Käynnissä olevien väitöskirjaohjausten kautta valottuu koulutuksen käytännön todellisuus erilaisissa konteksteissa. 

– Toivon, että GINTL voi tarjota aitoja mahdollisuuksia edistää yhteistä tutkimusta ja kehittämistyötä suomalaisten ja Afrikan maiden korkeakoulujen kesken, Posti-Ahokas toteaa. –Yhteistyölle on paljon rakenteellisia esteitä, joiden tutkimus on myös tärkeää. 

Kuinka pääsemme luomaan kumppanuuksia, jotka ovat mahdollisimman tasavertaisia ja mielekkäitä kaikille osapuolille? Mikä on korkeakoulujen rooli kansainvälisessä koulutusyhteistyössä? Näihin kysymyksiin GINTL etsii   vastauksia. 

Lue lisää GINTL:stä

Keskustelua kumppanuuksista UniPID:n ja GINTL:n yhteisessä seminaarissa 19.5. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä. 

Helsingin yliopiston Afrikka-päivä One Health – Two Continents: Building a Better Future Together. Africa Day at The University of Helsinki  Tiedekulmassa 25.5. klo 13-14.30  

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Afrikka-päivän ohjelma 25.5.  

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta tekee yhteistyötä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on meneillään lukuisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä afrikkalaisten tutkijoiden kanssa. Muutama esimerkki: 

Somalian valtionyliopiston kanssa on meneillään hanke MIDA FINNSOM Health and Education, joka keskittyy parantamaan Etelä- ja Keski-Somalian terveys- ja koulusektorien instituutioiden ja ammattilaisten kykyä tarjota väestölle laadukasta terveydenhoitoa ja koulutusta. 

Tiedekunta toteuttaa Kenian opettajankouluttajien täydennyskoulutusta yhteistyössä Nairobin yliopiston, Strathmoren yliopiston, Pwanin yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisäksi tutkitaan muun muassa matemaattisten oppimisvaikeuksien ehkäisyä päiväkodeissa ja kouluissa Etelä-Afrikassa, opetussuunnitelman muunnettavuutta kotitalouden etäopetuksessa Ghanassa ja englannin kielen opettajakoulutusta Suomessa ja Keniassa.

Lisätietoa GINTL-rahoitetuista hankkeista