Häröily ei haittaa — luokanopettaja tutki pikku oppilaidensa tunteita ja toimintaa digiprojektien aikana

Kielteisiin tunteisiin ei juututa, vaan ärsyyntyminen saattaa viedä ryhmätyötä eteenpäin, Mari Muinonen havaitsi kasvatustieteen väitöstutkimuksessaan.

”Vähän ärsyttää. Haluaisin vaan keskittyä enemmän siihen ’elämään’ avaruudessa eikä niihin aluksiin…” Neljäsluokkalainen kiukuttelee ryhmälleen, mutta leppyy ja joustaa. Koululaisten oma dokumenttiprojekti pääsee jatkumaan.

Luokanopettaja Mari Muinonen on pohtinut kasvatustieteen tutkimustaan kymmenisen vuotta: tablettitietokoneet tulivat luokkahuoneeseen 2012. Ratkaisevan kipinän väitöskirja sai, kun Muinonen yhdisti koululaisten teknologiakokemukset tunteisiin.

Miten 4. ja 6. luokan oppilaat toimivat digiprojekteissaan ja millaista toimintakulttuuria he luovat? Miltä yhdessä tekeminen tuntuu? Aineistot ovat Muinosen omista luokista arjen työssä.

— Koululaisten itsesäätelyä, yhteisöllisyyttä ja tunnetaitoja on Suomessakin tutkittu, mutta varsin vähän liittyen digitaalisiin projekteihin.

Alakoululaiset voivat olla hyvin taitavia kuvaamaan tunteitaan, pedagogi-tutkija arvioi. Ristiriitojen selvittely vie energiaa, mutta asiat eivät kaadu siihen, että niistä ollaan eri mieltä.

— Kielteisiin tunteisiin ei juututa vaan toisinaan ärsyyntyminen vie tekemistä eteenpäin. Oppilaat pystyvät syväluotaaviin analyyseihin yhdessä tekemisestä, Muinonen kuvaa.

Digitaaliseen projektityöhön liittyvä ajoittainen sekavuus, jota Muinonen luonnehtii häröilyksi ja säätämiseksi, häiritsee yhteistä työskentelyä yllättävän vähän. Oppilaat suvaitsevat sitä osana digitaalista leikkiä, huumorin kautta.

Peruskoulun viimeaikaiset uudistukset ovat saaneet osakseen paljon arvostelua. Välillä voisi kiinnittää huomiota myös siihen, mikä sujuu, Muinonen tuumii.

— Suomalainen koulutusjärjestelmä on aivan mahtava, opettaja muistuttaa.

— Itse olen ollut suorastaan häikäistynyt mahdollisuudesta tehdä tutkimusta ja opettaa. Meillä on akateemisesti koulutetut opettajat, jotka voivat käyttää pedagogisen vapauden suomia, tutkimukseen nojaavia keinoja oppilaiden hyväksi.

Mari Muinosen väitöskirja Alakoululaisten tunteet ja niihin liittyvä toiminta yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa tarkastettiin 21.1. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. 

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 1/2022.