Yliopiston laatujärjestelmälle kiitosta

Helsingin yliopisto sai kansainväliseltä arviointiryhmältä laatuleiman: henkilöstö on sitoutunut korkeisiin tavoitteisiin ja kehittämisen into näkyy.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kansainvälinen auditointiryhmä on arvioinut Helsingin yliopiston laatujärjestelmän ja antanut 27. helmikuuta yliopistolle kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman. Yliopiston laadunhallinta täyttää suomalaiset kriteerit ja vastaa eurooppalaisille korkeakouluille annetuja suosituksia.

Polku paremmaksi opettajaksi

Yliopistolla laatujärjestelmä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkijoille ja opettajille on tarjolla sujuvia palveluja, laatupäällikkö Aimo Virtanen sanoo.

– Kun yliopistolainen haluaa kehittää opettajantaitojaan, hänellä on siihen mahdollisuuksia. Helsingin yliopistossa asia on järjestetty niin, että joka tiedekunnassa toimii pedagoginen yliopistonlehtori ja jokainen opettaja voi osallistua pedagogiseen koulutukseen.

Myös Opettajien akatemian perustamisessa keskeinen ajatus oli jakaa hyviä käytäntöjä, rehtori Jukka Kola muistuttaa.

– Laatujärjestelmän toimivuuden keskeinen merkki on, että eri palautejärjestelmien kautta saatava palaute vaikuttaa, Virtanen sanoo.

– Niin opiskelijapalaute, henkilöstön palveluista antama palaute, alumnien ja yhteistyökumppaneiden toiveet kuin ne terveiset, joita yliopisto saa työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tiedoista ja taidoista.

Tutkijoiden innostus näkyy

Auditointiryhmä kiittää yliopiston laatukulttuuria. Yliopisto on sitoutunut korkeisiin tavoitteisiin ja laatutyö on nivottu hyvin yliopiston toiminnanohjaukseen. Henkilöstö on innostunutta kehittämään opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Laadunhallinnan kehittäminen on ollut pitkäjänteistä ja systemaattista, arvioitsijat raportoivat. Toimintakäsikirjat, erilaisista seurannoista ja arvioinneista kertynyt tieto ja muu laatujärjestelmän tuottama tieto tukee johtamista myös yksikkötasolla.

Eniten korjattavaa auditointiryhmä löysi siitä, kuinka laatutyö yliopistolla näkyy. Laatujärjestelmän tavoitteista ja vaikutuksista tulisi keskustella niin, että henkilöstö tunnistaisi selkeämmin roolinsa järjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä. Auditointiryhmä ehdottaa hanketta, jolla hyviä laadunhallinnan käytäntöjä jaettaisiin ja vakiinnutettaisiin.