Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Bruun: ”Yhteiskunta, joka ei tunnusta tieteen ja tutkimuksen merkitystä, ei voi menestyä”

Helsingin yliopiston hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan joulukuussa uudeksi puheenjohtajakseen oikeustieteen tohtori Niklas Bruunin. Bruun on Svenska handelshögskolanin kauppaoikeuden emeritusprofessori, joka on aiemmin toiminut muun muassa Helsingin yliopiston yksityisoikeuden ruotsinkielisenä professorina sekä valtioneuvoston alaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtajana.

Bruun näkee, että tammikuussa 2022 aloittavalla hallituksella on ensimmäisenä edessään kolme tärkeää tehtävää. 

– Keskeinen tehtävä on turvata tutkimuksen ja opetuksen toimintaedellytykset sekä taata yliopistolle vakaa talous. Valtio pääomittaa yliopistoja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kertaluoteisen tuen avulla jopa 67 miljoonalla eurolla. Parhaillaan käynnissä oleva vastinrahakampanja jatkuu kesäkuun 2022 loppuun asti. Haluamme hallituksessa osaltamme tukea tätä työtä, jotta yliopiston sidosryhmät ja ystävät innostuvat lahjoittamaan kampanjan loppuvaiheessa, Bruun sanoo.

Toiseksi hallituksen tehtäväksi Bruun mainitsee yliopiston sisällä käytävän tiede- ja sivistyspoliittisen keskustelun syventämisen yhteistyössä yliopistokollegion ja rehtoraatin kanssa.

Kolmas iso tehtävä on edelleen jatkuvan koronapandemian hoito ja jälkihoito.

– Pandemia on vaikuttanut erittäin paljon opetukseen ja opiskelijoihin: jo kaksi vuosikurssia on ollut vaikeassa asemassa koronan aiheuttaman tilanteen takia ja THL arvioi tällä hetkellä, että kolmannes opiskelijoista kokee masennusta tai ahdistusta. Opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa koko yliopiston toimintaan ja sitä on tuettava, hän sanoo.

Tiedeneuvontaa ja yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa

Bruun peräänkuuluttaa myös tiedeneuvonnan roolia, ja sanoo sen olevan yksi hallituskaudella esiin nostettavista asioista. Pohjana on neljän tiedeakatemian yhteistyössä toteuttama tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi (Science Advice Initiative of Finland).

– Maailman tilannetta seuratessa voi perustellusti sanoa, että yhteiskunta, joka ei tunnusta tieteen ja tutkimuksen merkitystä, ei voi menestyä. Ei kuitenkaan riitä, että me ymmärrämme tämän yliopistolla. Myös päättäjien ja koko laajan yleisön on päästävä tutkitun tiedon äärelle.

Bruun toteaa, että Helsingin yliopistolla on Suomen suurimpana, monipuolisimpana ja kansainvälisesti tunnetuimpana tutkimusyliopistona tärkeä rooli tieteen ja tutkimuksen aseman edistämisessä. Hän muistuttaa kuitenkin tasa-arvoisen yhteistyön tärkeydestä myös pienempien yksiköiden kanssa.

– Helsingin yliopistolla on Suomessa toimintaa Hangosta Kilpisjärvelle ja paljon yhteistyöstä muiden yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Haluamme olla reilu ja tasavertainen yhteistyökumppani.

Bruun lähettää lopuksi terveisensä yliopistoyhteisölle.

– Hallitus on olemassa yliopistoyhteisöä varten! Pyrimme hyvään vuorovaikutukseen yhteisön kanssa ja toivottavasti voimme heti pandemiatilanteen helpotuttua aloittaa vierailut yliopiston kampuksilla ja tiedekunnissa, hän sanoo.