Yliopistolle suitsutusta kansainvälisiltä opiskelijoilta

Helsingin yliopisto on Euroopan huippuja kansainvälisten opiskelijoiden tyytyväisyydellä mitattuna.

"Helsingin yliopisto on ehdottoman hyvä valinta!" Tämä on suora lainaus yhden opiskelijan antamasta arviosta, mutta samaa mieltä ovat lukuisat muutkin yliopiston kansainväliset opiskelijat.

Yliopisto sai lähes täydet pisteet Student Experience Exchange -yrityksen kyselyssä, jossa selvitettiin ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden halukkuutta suositella kohdekorkeakouluaan muille. Kyselyyn vastasi lähes 17 000 opiskelijaa eri maanosista.

Kaupunki ja kulttuuri tärkeitä

Student Experience Exchange -verkkosivustolla Helsingin yliopisto saa kansainvälisiltä opiskelijoilta kiitosta muun muassa tasokkaasta opetuksesta ja hyvistä palveluista.

"Yliopisto on yksi parhaista, jonka olen opiskeluaikanani nähnyt ja yliopiston palvelut ovat todella hyvät. Ihmiset ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Kaupunki on upea ja kulttuuritapahtumia on paljon", tiivistää kokemuksensa yksi suosittelija.

Student Experience Exchangen selvityksen mukaan kansainvälisten opiskelijoiden suositteluintoon vaikuttavat eniten kaupunki ja kulttuuri, korkeakoulun maine ja opetuksen laatu sekä sosiaalinen elämä. Opetuksen tason ja opettajien kielitaidon lisäksi tärkeänä pidetään myös kansainvälistä toimistoa, josta opiskelijat saavat tarvittaessa apua ja tukea.

Yliopistomaailma monipuolistuu

Yliopiston kansainvälisyydestä vastaava vararehtori Anna Mauranen pitää tärkeänä, että yliopisto auttaa ulkomailta muuttavia opiskelijoita löytämään täältä uusia ja tulevaisuutensa kannalta mielenkiintoisia asioita.

– Opiskelijoita tulee tukea niin, että he voivat päästä mukaan helsinkiläiseen opiskelijaelämään sekä kaupungin miljööseen ja tapahtumiin. Näin he voivat pitää hauskaa ja tutustua paitsi toisiinsa myös suomalaisiin.

Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus tuo kaivattua moni-ilmeisyyttä yliopistomaailmaan, Mauranen sanoo.

– Ulkomaiset opiskelijat monipuolistavat opiskelijoiden kokemuspiiriä. Parhaimmillaan heistä myös rekrytoidaan uusia tohtorikoulutettavia ja tutkijoita. Heillä on tärkeä rooli siinä, että yliopiston maine kohoaa muualla maailmassa.

Kyselytutkimuksen tehnyt Student Experience Exchange on alusta, jolla opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan opiskelusta ulkomailla.