Yliopistokiinteistöjen osakkeet valtiolta yliopistoille

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ostaa omat osakkeensa, jotka Suomen valtio on omistanut Senaatti-kiinteistöjen kautta. Kaupasta sovittiin maaliskuussa 2015, mutta kaupan toteutuminen edellyttää vielä uuden eduskunnan hyväksynnän.

Senaatti-kiinteistöt on omistanut Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeista 33 prosenttia ja Helsingin yliopisto  61 prosenttia. Yhtiö on siis jo entuudestaan ollut osa Helsingin yliopistokonsernia. Nyt on sovittu osakekaupasta, jonka jälkeen yhtiön omistavat Helsingin yliopisto, Svenska handelshögskolan Hanken ja Taideyliopisto – eli tiloja käyttävät yliopistot itse. Yliopistot ovat toteuttaneet kaupan yhteistyössä.

– Uudistus saadaan toteutettua nyt, kun valtio on valmis luopumaan omaisuudestaan. Tämä on ollut tavoitteemme yhtiön perustamisesta lähtien. Ratkaisu on Helsingin yliopistolle tärkeä ja se tehdään yliopiston tulevaisuuden turvaamiseksi. Pitkällä tähtäimellä kauppa parantaa yliopiston vakavaraisuutta ja kykyämme kehittää toimintaamme haluamaamme suuntaan, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Osakkeista maksetaan markkinahinta

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy maksaa osakkeistaan puolueettomiin hinta-arvioihin perustuvan markkinahinnan. Koko kauppasumma rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Tilojen nykyiset vuokratasot pidetään toistaiseksi ennallaan, ja tuotot käytetään lainanlyhennyksiin. Kauppa laskee yhtiön hyvää omavaraisuusastetta, mutta vain väliaikaisesti.

– Helsingin yliopistokiinteistöt -yhtiön kolme vuokralaisyliopistoa toimivat pääkaupunkiseudun kilpailluilla markkinoilla, ja meille on erityisen tärkeä saada itse päättää toimitiloihimme liittyvistä ratkaisuista, jatkaa rehtori Kola.

Helsingin yliopistolla on tarkoitus tehostaa tilankäyttöään strategiansa mukaisesti. Yliopiston käytöstä vapautuvia tiloja ja kiinteistöjä vuokrataan tai myydään ulkopuolisille. Tavoitteena on varmistaa se, että yliopiston perustehtäviin, opetukseen ja tutkimukseen, jää jatkossa nykyistä enemmän rahaa.

Kaupalla ei ole vaikututusta Helsingin yliopiston perustoimintaan.

Valtioneuvoston kanslian tiedote osakekaupasta