Yliopisto hakee kymmentä uutta dekaania – näin akateeminen johtajuus on muuttunut

Tänä vuonna rekrytoidaan joukko uusia tiedekuntien johtajia. Pesteihin haetaan taitavia ihmisjohtajia ja tulevaisuuden luotsaajia, sanoo rehtori Sari Lindblom.

Kaikkiin Helsingin yliopiston tiedekuntiin valtiotieteellistä lukuun ottamatta valitaan tänä vuonna uusi dekaani. 14. maaliskuuta 2021 alkavassa haussa on tarjolla kymmenen pestiä, joihin valittavat henkilöt aloittavat työnsä vuoden 2022 alussa.

– Haussa on kymmenen todella merkittävää akateemista johtajan tehtävää, joissa korostuu ihmisten johtaminen, yhteisöllisyyden luominen sekä tulevaisuuden johtaminen, kertoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Hieman yksinkertaistaen voisi sanoa, että dekaani on tiedekunnan toimitusjohtaja, joka johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan ja sen vastuulla olevien tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaani tekee yhteistyötä myös muun yliopiston johdon kanssa.

Dekaanin vastuulla on viime kädessä myös se, millaista tutkimusta tiedekunnassa tehdään. Tavallisesta toimitusjohtajasta poiketen dekaanin tuleekin olla oman tutkimusalansa huippuosaaja, oppiarvoltaan vähintään tohtori. Yksin se ei kuitenkaan riitä. Akateeminen johtaminen on muuttunut vuosien varrella paljon.– Aiemmin painotettiin pelkästään menestystä tutkijana. Nyt akateemisen johtajan pitää olla sekä akateemisesti riittävän meritoitunut että osata johtaa ihmisiä hyvin, vaikuttaa ja verkostoitua, kertoo johtamisen kehittämispäällikkö Hanna-Leena Livio Helsingin yliopiston henkilöstöpalveluista.Hän kertoo, että erityisesti arvostetaan ihmisten johtamiseen sisältyvää kuuntelevaa ja keskustelevaa otetta sekä kykyä luoda yhteisöllisyyttä tiedekunnan sisälle. Asiat on kirjattu myös yliopiston uuteen strategiaan.– Vuorovaikutteisuuden lisäksi kyky johtaa tulevaisuutta on todella tärkeää. Siinä keskeistä on ymmärtää, kuinka tiedekunnan johtaminen ja yliopiston johtaminen linkittyvät yhteen, näyttää suuntaa ja saada muut mukaan.

 

Johtamiseen panostetaan paljonDekaani valitsee rinnalleen varadekaanit, joiden kanssa muodostaa tiedekunnan johtoryhmän. Yliopisto tarjoaa dekaaneille kahden kuukauden mittaisen kattavan perehdytyksen yliopiston johtamisen eri puoliin.

– Tuemme johtoryhmien työskentelyä. Lähdemme yhdessä miettimään, mikä on keskeistä johtoryhmän työskentelyssä, miten asioista sovitaan ja millaiset kokouskäytännöt istuvat ryhmälle parhaiten. Kannustamme heitä pois tutkimusalojen siiloista ja miettimään koko tiedekunnan etua, kertoo Hanna-Leena Livio.

Lisäksi kaikille uusille dekaaneille tarjotaan myös coaching-palveluita. Säännöllisesti järjestettävät johtajuusareenat kokoavat koko yliopiston johdon yhteen ja jonkin ajankohtaisen aiheen ympärille. 

Ensimmäinen vuosi dekaanina                      

Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Marjaana Seppänen aloitti työnsä vuoden 2020 alussa.

– Vuotta on leimannut hyvin vahvasti korona. Ehdin olla tehtävässä pari kuukautta ennen kuin siirryimme kokonaan verkkoon työssä ja opetuksessa. En ole juuri nähnyt ihmisiä kuluneen vuoden aikana, hän sanoo. Paljon Zoom-kokouksia ja paljon sähköpostia, sitä on Seppäsen arki käytännössä. Tiedekunta on iso, joten monenlaisia asioita tulee esiin: iloisia uutisia rahoituksista mutta myös selviteltävää. Yksi iso työsarka on rekrytointi.

Johtamisessa haasteena on vaihtuvuus työyhteisössä, sillä iso osa toiminnasta tapahtuu täydentävällä rahoituksella, ja pestien jatkuvuus ei sen vuoksi ole itsestään selvää.

– Erityisen ihana työ on opiskelijoiden todistusten allekirjoittaminen, mikä tehdään yhä käsin. Luen aina nimet ja katson mistä aineesta he ovat valmistuneet.

Seppänen kertoo pohtivansa paljon myös sitä, kuinka tukea ihmisiä omassa työssään: miten antaa riittävästi tilaa akateemiselle vapaudelle ja samalla saada iso organisaatio toimimaan.– Tutkimuskohteita ja intressejä ei voi sanella ylhäältä. Toisaalta opetuksen ja tutkimuksen liitto on meillä vahva. Minun tehtäväni on organisoida toiminta niin, että meillä on riittävästi laadukasta, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja samalla myös aikaa tutkimuksen tekemiselle sekä yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle.Seppäsen ala on sosiaalityö, erityisesti sosiaaligerontologia, ja työsopimukseen on kirjattu päivä viikossa tutkimukselle.

– Olen yrittänyt pitää siitä kiinni, vaikka se ei ole ihan helppoa. Tuntuisi tyhjältä, jos ei olisi lainkaan tutkimusta. Saimme loppuvuodesta ison rahoituksen kolmen yliopiston tutkimushankkeeseen. Toimin hankkeen johtajana, mutta teen lähinnä koordinointia. Esimerkiksi aineistonkeruulle minulla ei olisi aikaa.Kaikkiaan Seppänen nauttii työstään dekaanina.

– Tämä on mahdollisuus katsoa laajasti tiedekuntaa ja koko yliopistoa. Työn imu syntyy siitä, että saa olla mukana toteuttamassa yliopiston perustehtävää ja arvoja. Olemme organisaatio, jota ohjaavat totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Se on aika hienoa.

Dekaanien rekrytointiprosessin eteneminen

  • Haku alkaa 14.3.
  • Haku päättyy 11.4.
  • Arviointijakso haun päättymisen jälkeen sisältää hakijoiden haastattelut, tiedekunnissa järjestettävät julkiset kuulemiset sekä mahdolliset johtajuusarvioinnit
  • Tiedekuntaneuvostot valitsevat dekaanit, syksy 2021
  • Uudet dekaanit aloittavat 1.1.2022

Tutustu tarkemmin tiedekuntakohtaisiin dekaanin ilmoituksiin ja hae tehtävää 

Lue lisää