Yhdeksän haki Helsingin yliopiston kansleriksi

Helsingin yliopisto hakee parhaillaan uutta kansleria, sillä nykyisen kanslerin Thomas Wilhelmssonin toimikausi päättyy syyskuun lopussa 2017. Hakuajan päättymiseen mennessä kanslerin tehtävää haki yhdeksän henkilöä. Helsingin yliopiston kansleri-instituutiolla on erityinen asema Suomen yliopistojärjestelmässä.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Kanslerin tehtävää hakivat:

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori, FT, Ulla-Maija Forsberg

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori, TkT, Mats Gyllenberg

Professoriliiton puheenjohtaja, professori, FT, Kaarle Hämeri

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, OTT, Jukka Kekkonen

Euroopan historian professori, FT, Laura Kolbe

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani, professori, FT, Jari Niemelä

Helsingin yliopiston vararehtori, professori, LKT, Pertti Panula

HUS-konsernin tutkimusjohtaja, professori, LT, Anne Pitkäranta

Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori, KT, Patrik Scheinin

Kansleriksi valittavalta vaaditaan, että hän on toiminut ansiokkaasti tieteen, taiteen tai yliopistolaitoksen hyväksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yliopistomaailman tuntemusta. Lisäksi valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, aktiivisuutta tiedeyhteisön kansainvälisessä toiminnassa ja monipuolisia yhteiskuntasuhteita.

Yliopistokollegio valitsee kanslerin kokouksessaan 2.6.2017.

Lisätietoja antavat:

Markku Kulmala, yliopistokollegion puheenjohtaja, markku.kulmala@helsinki.fi, p. 02941 50756
Juha Hurme, yliopistokollegion sihteeri, juha.hurme@helsinki.fi, p. 050 4489716