WWF:n Liisa Rohweder: Anna äänesi luontotyypille

Tieteen viesti päättäjille on selkeä: luonnon hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjunta on asetettava kaiken päätöksenteon lähtökohdaksi, jos haluamme turvata hyvän elämän mahdollisuudet.

Viime vuoden lokakuussa hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 1,5 asteen raporttinsa, jonka mukaan meillä on 12 vuotta aikaa toimia, jos haluamme välttää ilmastokatastrofin. Nykyiset toimet ovat liian hitaita ja johtavat katastrofaalisiin seurauksiin ihmisille ja luonnolle. Valitettavasti meillä on toinenkin nopeaa toimintaa vaativa uhka: luonnon monimuotoisuuden romahtaminen.

WWF:n lokakuussa julkaiseman Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinpopulaatioiden koko on pienentynyt keskimäärin 60 prosenttia runsaassa neljässäkymmenessä vuodessa. Suomenkin luonto on uhattuna. Joulukuussa 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen luonnon tila on heikentynyt entisestään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jopa puolet Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia.

Elinvoimainen luonto ja vakaa ilmasto ovat kaiken ihmistoiminnan perusedellytyksiä. Ilman niitä ei ole nykyisenkaltaisia yhteiskuntia. Olemme todistamassa yhteiskuntamallimme epäonnistumista, jos suuntaa ei saada muutettua. On paljon tutkittua tietoa siitä, miten pitäisi toimia, ja oikeansuuntaisia askeleita onkin otettu monella saralla. Tästä huolimatta todellista suunnanmuutosta kestävän tulevaisuuden puolesta ei ole saatu aikaan, ei Suomessa eikä globaalisti.

Tieteen viesti tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle on selkeä: luonnon hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen torjunta on asetettava kaiken päätöksenteon keskiöön, jos haluamme turvata hyvän elämän mahdollisuudet planeetallamme.

Koska tieteen viesti planeettamme pelastamiseksi on nyt vaativampi kuin koskaan ennen, myös me WWF:ssä toimimme sen mukaisesti. Vaadimme tulevaa hallitusta näyttämään selkärankaa ja tekemään kunnianhimoisen hallitusohjelman, joka nojaa tieteen vaatimuksiin ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen taltuttamiseksi. Jos tuleva hallitus ei ratkaise ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuskriisiä, niitä on turha yrittää ratkaista myöhemminkään.

Nykyisen eduskunnan ”luontotyypit” ovat uhanalaisia, heitä on aivan liian vähän. Hyviä ”luontotyyppejä” tarvitaan rutkasti lisää uuteen eduskuntaan, koska tuleva hallitus on vallassa vuodet, joiden aikana ratkaistaan tulevaisuus sekä Suomessa että maamme rajojen ulkopuolella. Nyt onkin tärkeää, että me kaikki äänestämme eduskuntaan hyviä luontotyyppejä. He uskovat tieteen viestiin ja ovat valmiita tekemään kunnianhimoisia päätöksiä planeettamme tulevaisuuden puolesta. #Siksitiede #Selkärankaa

Lisätietoja: WWF:n työkaluja kestävään kehitykseen – WWF:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Liisa Rohweder on WWF Suomen pääsihteeri.

Tieteen puolustajat –kirjoitussarjassa ihmiset kuvailevat tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen merkitystä omasta näkökulmastaan. Tutustu muihin kirjoituksiin Siksitiede-sivulla (skrollaa alas).