Vuoden 2016 dosentti on Mirkka Lappalainen
Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2016 dosentiksi Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti ja yliopistonlehtori Mirkka Lappalaisen.

Yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen (s. 1975) on toiminut opetustehtävissä Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian oppiaineessa vuodesta 2001. Hän väitteli tohtoriksi 2006, ja Helsingin yliopiston kansleri nimitti hänet dosentiksi vuonna 2013.

Lappalaisen tutkimusteemat ovat Ruotsin ajan historia, aatelin ja aatelissukujen historia, valtiomuodostuksen historia, henkilö-, oikeus- ja rikoshistoria sekä ”pieni jääkausi” ja nälänhädät.

Historiaa dekkarimaisella otteella

– Mirkka Lappalainen on tehnyt merkittävää työtä Ruotsin vallan aikaisen Suomen historian kartoittamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi myös suurelle yleisölle, sanoo dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Nevgi.

Lappalainen kykenee palvelemaan samanaikaisesti sekä tieteellistä että populaaria yleisöä.

– Hän kirjoittaa historiaa dekkarimaisella otteella ja tekee oudosta vuosisadasta helposti lähestyttävää tiedettä. Hän tuo elävästi esille historian värisävyjä ja näyttää, miten historialliset tapahtumat kietoutuvat ihmisten elämään.

Opetuksessaan Lappalainen innostaa perustutkinto-opiskelijoita tarttumaan historiantutkimuksen lähteisiin ja menetelmiin. Viimeisimpänä hän on ryhtynyt tutkimaan opiskelijoiden kanssa ilmastonmuutoksen historiaa sekä ihmisen ja ilmaston välistä suhdetta.

Dosentti avaa syy-seuraussuhteet

Mirkka Lappalainen toteaa, että ”päivystävät dosentit” ovat luonteva linkki tiedemaailman ja suuren yleisön välillä.

– Some-melskaaminen peittää alleen sen, että Suomi on edelleen asiantuntijoihin luottava yhteiskunta.

Esimerkiksi historian dosentit toimivat julkisuudessa kansakunnan muistina ja menneisyyden asiantuntijoina mutta analysoivat myös nykyhetken tapahtumia historian osana.

– Kovaa pyörivässä maailmassa perspektiivi ja asioiden merkityssuhteet katoavat näkyvistä. Historian dosentit osaavat avata syy-seuraussuhteet ja pitkät linjat.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry

Mirkka Lappalaisen Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä

Mirkka Lappalainen 375 humanistia -sivustolla