Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen 240 lisäaloituspaikkaa Helsingin yliopistolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 31.3.2023 seitsemälle yliopistolle lisäaloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. Lisämäärärahan suuruus on 6,3 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitettu monimuotoisen, pääosin työn ohessa suoritettavan varhaiskasvatuksen kandikoulutuksen toteuttamiseen.

Rahoitettuja aloituspaikkoja on 360, joista Helsingin yliopistolle osoitettiin 240 paikkaa.

– Varhaiskasvatuksen opettajista on suuri puute pääkaupunkiseudulla, ja olemme tyytyväisiä, että voimme tämän rahoituksen turvin olla ratkomassa tätä ongelmaa. Meillä opiskelijat valmistuvat hyvin koulutuksesta: suomenkielisten varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien keskimääräinen valmistumisprosentti vuosina 2010-2021 oli 95, sanoo kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Anu Laine.

Kevan vuoden 2022 raportin mukaan Uudellamaalla on tällä hetkellä työvoimatarve 4 076 varhaiskasvatuksen opettajalle.  Nyt saadun rahoituksen avulla koulutukset alkavat syksyllä 2024 ja 2025. Paikkoja tulee sekä suomen- että ruotsinkieliselle puolelle.

– Vuonna 2021 aloitettu monimuotokoulutus alalla jo työskenteleville on ollut erittäin vetovoimainen. Tämä oli tärkeä päätös siksikin, että monimuotokoulutukselle ei ollut tiedossa lainkaan rahoitusta vuoden 2023 sisäänoton jälkeen, Laine toteaa.