Uusi kustantamo Helsinki University Press käynnistyy – ensimmäiset julkaisut nyt kaikkien avoimesti saatavilla

Helsingin yliopiston oma kansainvälinen tiedekustantamo, Helsinki University Press, on konkreettinen teko avoimen julkaisemisen edistämiseksi. HUP on osa avointen yliopistokustantamojen aaltoa Euroopassa.

Helsinki University Press (HUP) on avoimeen julkaisemiseen keskittyvä tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla. Kustantamon perusidea on saattaa julkisin varoin tuotettu tutkimustieto mahdollisimman laajan lukijakunnan ulottuville – myös esimerkiksi köyhien maiden yliopistojen, joilla ei ole varaa kirjojen hankkimiseen tai tiedelehtien tilaamiseen. Tämä parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia löytää ratkaisuja myös globaaleihin ongelmiin.

Helsinki University Press on osa uusien yliopistokustantamoiden aaltoa – avoimia kustantamoja ovat viime vuosina perustaneet monet yliopistot, kuten University College London, London School of Economics and Political Science ja Tukholman yliopisto. Nämä voittoa tavoittelemattomat kustantamot ovat syntyneet tarpeesta avata tutkimustietoa kaikkien saataville ilman maksumuureja sekä siirtää tiedekustantamisen valtaa pois kaupallisilta toimijoilta.

– Avoimia tiedekustantamoja tarvitaan, sillä tutkimustieto ei tällä hetkellä leviä tarpeeksi tehokkaasti ja laajalle eikä näin ollen myöskään saa sellaista vaikuttavuutta, joka sillä pitäisi olla. Olemme olemassa tutkijoita ja tutkimustiedon leviämistä varten, painottaa HUPin kustannusjohtaja Leena Kaakinen.

Avoimuus tuo lisäarvoa

HUP julkaisee sekä suomalaisia että kansainvälisiä vertaisarvioituja tiedekirjoja (monografioita ja artikkelikokoelmia) sekä lehtiä. Julkaisukieli on pääosin englanti, jotta tutkimustieto saavuttaisi mahdollisimman laajan lukijakunnan. Uutta kustantamoa lähtivät perustamaan Gaudeamus ja Helsingin yliopiston kirjasto, joilla kummallakin on vahva kokemus tiedejulkaisuista eri näkökulmista.

– Yliopisto ottaa HUPin avulla jättiloikan kohti tieteellisen julkaisemisen avointa tulevaisuutta. Gaudeamus-kustantamon ja yliopiston kirjaston yhteistyö tuottaa konkreettisia tuloksia, joista olen hyvin ylpeä. HUPilla on potentiaalia uudistaa tieteellisen julkaisemisen käytäntöjä ja rakenteita. Tavoitteemmehan on tieteellisten julkaisujen mahdollisimman kattava ja välitön avoimuus, toteaa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen Helsingin yliopiston kirjastosta.

Avoin tiedejulkaiseminen tuo tutkimustiedolle näkyvyyttä ja lisää viittauksia yksittäisiin tutkimuksiin. Se vaikuttaa positiivisesti myös koko yhteiskuntaan:

– Avoimuus mahdollistaa tutkimustiedon laajemman leviämisen ja sen vaikuttavuuden parantumisen sekä tiedeyhteisössä että yhteiskunnassa laajemminkin. Yhdenvertainen pääsy tutkittuun tietoon lisää myös yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tutkimustiedon avoimen saatavuuden lisääminen on Helsingin yliopistolle tärkeää, ja Helsinki University Press on yksi konkreettinen keino tämän tavoitteen edistämiseksi, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä.

Ensimmäiset julkaisut – sosiologiaa, kasvatustiedettä, filosofiaa ja politiikantutkimusta

Helsinki University Press julkaisee ensimmäisenä kolme kirjaa ja yhden lehden.

Jukka Gronowin taloussosiologinen tutkimus Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions on julkaistu HUPin verkkosivuilla. Gronow analysoi teoksessaan erilaisten taloudellisten markkinoiden muodostumisen sosiaalisia edellytyksiä ja ehtoja taiteen ja kulttuurin markkinoista finanssimarkkinoihin.

Myös Sami Pihlströmin Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other on julkaistu ja vapaasti saatavilla. Pihlström tutkii teoksessaan ”ikuisia” kysymyksiä, jotka koskevat inhimillisen kärsimyksen merkitystä tai merkityksettömyyttä, uskonnollista uskoa ja todellisuuden perusluonnetta.

Kristiina Brunilan ja Lisbeth Lundahlin toimittama artikkelikokoelma Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen, siihen kuinka nuoret siirtyvät koulusta töihin tai koulutusasteelta toiselle. Teos analysoi nuorten omia sekä alan ammattilaisten ja päättäjien näkemyksiä siirtymien onnistumisesta ja epäonnistumisesta.

HUPin ensimmäinen lehtijulkaisu on kansainvälisesti tunnettu ja jo asemansa vakiinnuttanut Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory . Lehti muuttui kustantajan vaihdoksen myötä avoimeksi ja ensimmäinen HUPin kautta ilmestynyt numero julkaistiin joulukuussa 2019.

Lisätietoja:

Anna-Mari Vesterinen, viestintä- ja toimituspäällikkö, Helsinki University Press, anna-mari.vesterinen@helsinki.fi