Uusi julkaisu: yliopistot yhteiskunnan yhdistäjinä

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa julkaistaan tiistaina 1.10. Euroopan tutkimusyliopistojen liiton (League of European Universities LERU) näkemys yliopistojen roolista Euroopan tulevaisuuden rakentajina.

LERU:un kuuluu 23 johtavaa eurooppalaista tutkimuspainotteista yliopistoa.

Tutustu julkistustilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä

Tilaisuutta voi seurata striimin välityksellä täältä

LERU painottaa viestissään, että sen lisäksi, että yliopistojen konkreettiset hyödyt taloudelle ja innovoinnille ovat merkittävät, niiden tuottamat aineettomat hyödyt yksilöille, perheille, yhteisöille ja yhteiskunnalle ovat mittaamattoman arvokkaita. Yliopistot ovatkin ennen kaikkea yhteiskunnan yhdistäjiä: ne ovat yhteiskunnan kanssa vuoropuhelussa sellaisen avoimen, tietopohjaiseen näyttöön ja osaamiseen perustuvan kulttuurin rakentamisessa, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan mielipiteiden moninaisuutta.

LERU kehottaakin eurooppalaisia päättäjiä muun muassa:

- olemaan kunnianhimoisia korkeakoulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevassa visiossaan ja asettamaan sen EU:n päätöksenteon keskiöön

- käyttämään yliopistojen runsasta asiantuntemusta laajasti päätöksenteossa

- tukemaan eurooppalaisyliopistoja, jotta ne voivat jatkossakin menestyä huolimatta kohtaamistaan haasteista

- asettamaan tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin EU:n päätöksenteon ja rahoituksen painopisteiksi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä

- vastustamaan poliittista painetta tinkiä huippulaadusta, joka on kaikkien Horisontti Euroopan strategisten ja työohjelmien olennainen ominaisuus.

Tutustu julkaisuun etukäteen täällä.Euroopan tutkimusyliopistojen liittoon (LERU) kuuluu 23 johtavaa tutkimuspainotteista yliopistoa, joilla on yhteiset korkealaatuisen opetuksen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimustoiminnan arvot. Helsingin yliopisto on LERUn perustajajäsen. LERU-yliopistoissa on yhteensä yli 750 000 opiskelijaa.