UniPID-verkoston koordinaatio jatkuu ensi vuonna Helsingin yliopistolla

Finnish University Partnership for International Development (UniPID) -verkoston koordinaatio siirtyy Jyväskylän yliopistosta Helsingin yliopistoon vuoden 2021 alusta lähtien.

UniPID-verkoston uusi strategia (2020–2025) suuntaa verkostoa erityisesti jäsenyliopistojen omistajuuden vahvistamiseen ja verkoston yhteiskunnallisen vaikutuksen lisäämiseen. UniPID- verkoston johtoryhmä näkikin verkostoille luontaisen rotaation sekä mahdollisuuden vahvistaa poliittista dialogia tärkeinä perusteina päätökselleen siirtää verkoston koordinaatio seuraavaksi Helsinkiin.

Globaalisti vastuullinen kestävä kehitys on Helsingin yliopiston strategian keskiössä ja yliopisto tuleekin tarjoamaan UniPID:lle vahvan monitieteellisen perustan, jolta verkoston on hyvä jatkaa kaikkien jäsenyliopistojen palvelemista. Sijainti Helsingissä tulee mahdollistamaan verkostolle myös yhä lähempien yhteistyösuhteiden kehittämisen päättäjien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa sekä entistä vahvemman läsnäolon ajankohtaisissa kansallisissa keskusteluissa. UniPID-koordinaatio sijoittuu maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston kestävyystieteen instituutin HELSUSin ja yliopiston kehitysmaatutkimusta tekevien tiedekuntien kanssa.

UniPID-johtoryhmä on kiitollinen Jyväskylän yliopistolle, joka on 15 vuoden ajan koordinoinut UniPID-verkostoa yliopiston johdon ja hallinnon vahvalla tuella, tarjoten verkostolle vakaan ja rikkaan kasvualustan. UniPID:sta on vuosien saatossa muodostunut dynaaminen ja eloisa verkosto, joka kokoaa yliopistoyhteisön edustajia ympäri Suomen keskustelemaan verkostolle tärkeistä kysymyksistä ja suunnittelemaan yhteisiä tavoitteita yliopistojen globaalin vastuun, globaalin etelän kumppanuuksien ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Verkoston toiminta tulee jatkumaan Helsingissä kaikkien jäsenyliopistojen edustajista ja tarkkailijajäsenistä koostuvan johtoryhmän ohjaamana ja kukin jäsenyliopisto tuo oman uniikin panoksensa ja näkökulmansa verkoston työhön. UniPID tulee olemaan läsnä ympäri Suomen niin johtoryhmän kuin erilaisten tukitoimienkin kautta, edistäen laajasti suomalaisen yliopistoyhteisön etuja myös jatkossa.

 

Mikä on UniPID?

UniPID on yhdeksän suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto, joka tukee jäsenyliopistoja globaalin vastuun ja globaalin etelän näkökulmien sisällyttämiseksi koulutukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen sekä edistää yliopistojen kansainvälisiä kumppanuuksia kestävien kehityspolkujen tukemiseksi.

Jäsenet: Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Tarkkailijajäsenet UniPID-johtoryhmässä: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).

Lisätietoja: www.unipid.fi