Tutkimusyliopistot luovat työpaikkoja ja taloudellista arvoa

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU on julkaissut raportin yliopistojen taloudellisista vaikutuksista yhteiskuntaan. Helsingin yliopisto oli mukana hankkeessa.

The Economic Contribution of LERU Universities -raportin mukaan 21 LERU-yliopistoa tuotti yhteensä 71 miljardia euroa bruttoarvonlisäyksenä ja ylläpiti 900 000 työpaikkaa Euroopassa vuonna 2014. Helsingin yliopiston vaikutus talouteen oli 2,5 miljardia euroa ja 40 000 työpaikkaa.

– Yliopistot eivät ole vain kuluerä valtion budjetissa, vaan ne luovat taloudellista hyvinvointia ja työpaikkoja myös julkisen sektorin ulkopuolelle. Tuloksemme ovat linjassa muiden tutkimusyliopistojen kanssa ja niihin voi olla tyytyväinen, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Selvityksen mukaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden vaikutus Euroopan talouteen oli 684 miljoonaa euroa ja 17 000 työpaikkaa vuonna 2014. Yliopisto-opetuksen lisäksi opiskelijat kuluttavat yliopiston ulkopuolella erilaisia palveluita, jotka on otettu huomioon laskelmissa.

Helsingin yliopisto on tehnyt vuosittain 25 miljoonan euron edestä tutkimussopimuksia yritysten kanssa ja luonut seitsemän aktiivista start up -yritystä. Lisäksi Helsingin yliopistokonserni teki 64,5 miljoonan euron rakennusinvestoinnit Suomeen vuonna 2014.

Riittävä rahoitus yliopistoille tukee valtioiden kilpailukykyä

Raportti osoittaa, että tutkimukseen, innovaatioihin ja koulutukseen panostaminen todella kannattaa, tähdentää professori Kurt Deketelaere, LERUn pääsihteeri. Vuoden 2014 aikana LERU-yliopistot saivat yhteensä 16,3 miljardin euron tulot ja niiden yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus oli 71,2 miljardia euroa. Tästä voidaan päätellä, että LERU-yliopistot tuottivat 4,37 euroa bruttoarvonlisäyksenä jokaista ansaittua euroa kohden.

– Raporttimme osoittaa, että eurooppalaisten tutkimusyliopistojen vaikutus on suurempi kuin kiinteistöalan tai auto- tai lääketeollisuuden tuottama bruttolisäarvo ja työllistämisvaikutus, toteaa LERUn puheenjohtaja, professori Alain Beretz.

Raportti todistaa, että tutkimusyliopistot tukevat Euroopan taloutta. Näin ollen yliopistojen vaikutus pitäisi ymmärtää ja tunnustaa paremmin, ja niiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt huomioida eurooppalaisessa ja kansallisessa päätöksenteossa. Riittävä rahoitus yliopistoille tuo selkeää hyötyä Euroopan taloudelle ja tukee sen kasvua sekä kilpailukykyä, professori Deketelaere sanoo.

Vaikka raportti keskittyy talousvaikutuksiin, se huomioi myös yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lukuisat muodot ja sen, kuinka yliopistot tuottavat laajempaa yleistä hyötyä.

Raportissa käytetty bruttoarvonlisäys: tietyllä alueella tuotettujen tavaroiden ja palvelujen taloudellinen arvo, joka lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta välituotteiden arvo.

LERUn tutkimusraportti: "The Economic Contribution of LERU Universities"

Lerun lehdistötiedote suomeksi [pdf]

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU