Tomi Mäkelä Suomen Akatemian uuden iCAN-lippulaivahankkeen johtotehtäviin

Helsingin yliopiston ja HUSin yhteistyöhön perustuva iCAN tähtää uusiin syöpätutkimuksen läpimurtoihin ja entistä parempien syöpähoitojen kehittämiseen yhdistämällä täsmälääketieteen menetelmät digitaaliseen terveysdataan.

iCAN Digital Precision Cancer Medicine on yksi kuudesta Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaivasta. iCANista on tarkoitus kehittää merkittävä syöpätutkimuksen ja syövänhoidon osaamiskeskittymä, joka toimii myös alustana uusille terveysalan innovaatioille ja yritystoiminnan synnylle.

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt professori Tomi Mäkelän 1.4.2019 alkaen iCAN-lippulaivan Executive Officer -tehtävään vahvistamaan lippulaivan johtamista ja osaamiskeskittymän rakentamista. Hän toimi myös iCANin valmisteluvaiheen koordinaattorina.

iCANin tieteellinen johtaja on akatemiaprofessori Kari Alitalo ja tieteellinen varajohtaja akatemiaprofessori Lauri Aaltonen Helsingin yliopistosta.

– Tämä on suurenmoinen tilaisuus yhdistää huipputason translationaalinen syöpätutkimus ja ainutlaatuiset digitaaliset terveystiedot ja rekisterit parempien syöpähoitojen kehittämiseksi. iCAN on erittäin kunnianhimoinen hanke, ja sen onnistuminen edellyttää akateemisen osaamisen ja alan yritysten yhteistyötä. Innostusta ja kiinnostusta on paljon, ja meidän täytyy nyt kyetä vastaamaan näihin odotuksiin, Mäkelä toteaa.

– Käynnistämme toiminnan sillä, että perustamme digitaalisen alustan syövän täsmälääketieteen tutkimukselle ja pilotoimme konseptia valikoiduissa syöpätyypeissä.

– On hienoa, että saamme Tomin täysiaikaisesti mukaan iCANiin, sillä hänellä on juuri sellaista erityisosaamista, jota tämänkaltaisen erittäin vaativan hankkeen johtamisessa tarvitaan, sanoo iCANin tieteellinen johtaja, akatemiaprofessori Kari Alitalo.

– iCANilla on kunnianhimoiset tavoitteet tutkimuksessa, innovaatiotoiminnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa, ja Helsingin yliopisto haluaa taata sille parhaat mahdolliset resurssit. Tomi Mäkelä on aiemman kokemuksensa ja osaamisensa perusteella oikea henkilö  toteuttamaan hankkeelle asetettuja suuria odotuksia, sanoo Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola.

Mäkelä siirtyy uuteen tehtävään HiLIFE ­– Helsinki Institute of Life Science -yksikön johtajan tehtävästä. HiLIFE toimii myös hankkeen toisena vastuuyksikkönä lääketieteellisen tiedekunnan ohella Helsingin yliopistossa.

iCAN sai Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta ensimmäiselle nelivuotiskaudelle 11 miljoonaa euroa. Isäntäorganisaatioiden ja yritysyhteistyön avulla on tarkoitus saavuttaa 51 miljoonan euron kokonaisrahoitus vuodessa. Yli kaksikymmentä lääke- ja digiterveysalan yritystä on jo ilmaissut kiinnostuksensa lähteä mukaan iCANiin.

Lisätiedot:

Professori Tomi Mäkelä, puh. 050 528 6128
Akatemiaprofessori Kari Alitalo, puh. 050 500 3572
cancer-flagship@helsinki.fi
https://www.digitalprecisioncancermedicine.fi

Lue lisääDi­gi­taa­li­nen ter­veys tu­ke­maan syö­vän täs­mä­lää­ke­tie­det­tä – iCAN uu­dek­si Aka­te­mian lip­pu­lai­vak­si