Tieteestä on iloa kaikille

Helsingin yliopistolla, Suomen vanhimmalla ja suurimmalla yliopistolla ei näy pelkästään opiskelijoita ja tutkijoita. Meillä käy myös tieteestä ja oppimisesta innostuneita yliopiston ystäviä. Yliopiston ystäviä ovat esimerkiksi avoimen yliopiston kurssien suorittajat, Tiedekulman tilaisuuksien vierailijat sekä tiedeleireille ja -kerhoihin osallistuvat lapset ja nuoret.

Jatkuvan oppimisen ja tiedekasvatuksen tarjonnan laajentaminen ja monipuolistaminen on yliopistolle tärkeä tavoite. Mutta miksi on ylipäätänsä tärkeää, että tiede ja siihen pohjautuva opetus ja kasvatus tavoittavat mahdollisimman monet?

Tieteen parissa toimiminen kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä - meille jokaiselle tärkeimpiä tulevaisuuden taitoja. Tiede on myös erinomainen informaation lähde, koska se perustuu aina tieteen tekijöiden tekemään työhön: tutkittuun tietoon.

Suomalaiset luottavat tutkitusti tutkittuun tietoon. Vuonna 2019 julkaistu Tiedebarometri osoittaa, että viime vuosina tämä luottamus on vain kasvanut. Uutinen on iloinen, sillä tutkittu tieto tarjoaa oivalliset maailmankuvan rakennuspalikat.

Yliopisto etsii jatkuvasti uusia tapoja tarjota tieteen iloa kaikille kiinnostuneille. Juuri nyt kehitämme MOOC:eja - verkossa olevia avoimia kursseja, joiden käyminen on osallistujille täysin ilmaista. Teknologiayritys Reaktorin kanssa yhteistyössä luodulle Elements of AI -kurssille on osallistunut jo satoja tuhansia ihmisiä. Tekoälyn perusteet opettava kurssi käännetään kuluvan ja ensi vuoden aikana kaikille Euroopan unionin virallisille kielille.

On tärkeää, että tiede on tulevaisuudessa entistä merkittävämmin myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. Tavoitteenamme on viestiä ajankohtaisista tutkimustuloksista ja niiden käyttömahdollisuuksista entistä paremmin niin kaupunginvaltuustolle, virkamiehille, eduskunnalle kuin valtioneuvostolle. Tietoon perustuva päätöksenteko on laadukasta.

Tieteellä on paljon annettavaa kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. Olkaamme tieteen ystäviä!

 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston rehtori. Kirjoitus on julkaistu Helsingin Uutisissa 14.3.2020