Tieteen voimalla – maailman parhaaksi

Helsingin yliopiston tänään hyväksytyn strategian mukaan vuonna 2030 tutkittu tieto on entistä merkittävämmin yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana. 40 000 yliopistolaisen voimalla vaikutamme yhteiseen tulevaisuuteemme.

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun keskusteleva yhteisö, jossa uraauurtava perustutkimus, ennakkoluuloton uteliaisuus ja yhteistyö luovat edellytyksiä maailman suurten haasteiden ratkaisemiseen.

Vuonna 2030 yliopistomme on maailman parhaimmistoa. Olemme ennen kaikkea sivistysyliopisto ja menestyksemme perustuu syvälliseen tieteenalaosaamiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen sekä korkeatasoiseen opetukseen, summaa rehtori Jari Niemelä Helsingin yliopiston tavoitteita. 

Helsingin yliopiston strategia tehtiin nyt ensimmäistä kertaa kymmeneksi vuodeksi 20212030. Strategia rakennettiin koko yliopistoyhteisön sekä sidosryhmien kuten alumnien ja päättäjien yhteistyöllä, ja hallitus päätti strategiasta kokouksessaan 26.2.

Strategian perustan muodostavat yliopiston yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta.

– Yhteiselle tekemiselle antavat suunnan neljä strategista valintaamme sekä tavoitteet siitä, mitä yliopisto haluaa saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Valinnat ja tavoitteet konkretisoituvat kuluvan vuoden aikana tehtävien toimenpanosuunnitelmien myötä, sanoo rehtori Niemelä.

Sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin rakentaja

Tutkimus ja koulutus ovat Helsingin yliopiston ydintehtäviä, ja yliopiston vahvuutena on tieteellisen ajattelun ja tutkimustaitojen jatkuva kehittäminen. Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys takaa oppimisen korkean laadun.

– Strateginen valintamme on, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Tämä tarkoittaa tieteenalaosaamisen syventämistä, korkeatasoiseen, monialaiseen ja riippumattomaan perustutkimukseen panostamista sekä tieteenalojen välistä yhteistyön vahvistamista. Tältä pohjalta voimme tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Tiedekasvatuksen ja -viestinnän avulla viemme tieteellistä ajattelua myös yliopiston ulkopuolelle, sanoo rehtori Niemelä.

– Toinen valintamme on avoimuuden vahvistaminen. Avoin tiede ja avoimet aineistot tuovat tutkitun tiedon koko yhteiskunnan käyttöön ja vuonna 2030 se on entistä merkittävämmin yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana. Avoimuus luo myös uusia yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi elinkeinoelämän parissa ja vahvistaa yhteiskunnallista vuorovaikutustamme, Niemelä lisää.

– Haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kestävyys sisällytetään kaikkeen koulutustarjontaan, jokaiselle opiskelijalle, ja huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Vuonna 2030 olemme kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä. Meille on tärkeää toimia suunnannäyttäjänä vastuullisemman maailman rakentamisessa.

Menestyksen edellytyksenä on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osallistuva yliopistoyhteisö.

– Vuonna 2030 Helsingin yliopisto on paras paikka opiskella, opettaa, tutkia ja työskennellä.***

Hallituksen päätösdokumentti 26.2.2020

Tieteen voimalla – maailman parhaaksi: Helsingin yliopiston strategia 2021–2030 (pdf)Helsingin yliopiston strategia julkistetaan kokonaisuudessaan kolmella kielellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Helsingin yliopiston 380-vuotisjuhlapäivänä 26.3.2020. Uusi strategia astuu voimaan 1.1.2021.