Tieteellisen julkaisemisen tutkijasta Vuoden tieteentekijä

Helsingin yliopiston kirjastossa johtavana tietoasiantuntijana työskentelevä Maria Forsman valittiin Vuoden tieteentekijäksi tänään Helsingin Kirjamessuilla.

– Kirjastot ovat viime vuosina saaneet kauan kaipaamaansa arvostusta ja nykyään vaativa kirjastotyö tunnustetaan, sanoo Maria Forsman, jonka rooli erityisesti yliopiston kirjaston tutkijapalveluiden kehittämisessä on ollut merkittävä.

Forsman on ansioitunut etenkin bibliometriikan –  eli tieteellisen julkaisutoiminnan mittaamisen ja analysoinnin – asiantuntijana ja tutkijana. Forsmanin osuus on ollut erityisen vahva bibliometriikan tiedepoliittisessa hyödyntämisessä.

Helsingin yliopiston kirjastossa bibliometrisiä analyysejä tuotettiin erityisesti yliopiston vuonna 2011 tehtyä arviointia varten, ja toiminta on näyttänyt esimerkkiä muille suomalaisille yliopistoille. Kirjastojen rooli yliopistojen tulostavoitteiden saavuttamisessa on entistä merkittävämmässä osassa, ja Forsmanin työn ansiosta kirjastoissa työskentelevien asiantuntijoiden osaaminen on noussut painokkaasti esiin.

Tutkijapalveluita ovat bibliometrinen osaaminen, tutkimusdata ja avoimen julkaisemisen (Open access) tuki. Forsmanin tutkimusdata-asiantuntemus periytyy jo 1990-luvun lopusta, jolloin hän oli mukana perustamassa Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa Tampereelle. Kirjasto- ja tietopalvelualalla Maria Forsman on työskennellyt vuodesta 1972. Myös tutkijana ja opettajana toiminut Forsman väitteli informaatiotutkimuksen alalta valtiotieteen tohtoriksi vuonna 2005.

Forsman on järjestyksessään toinen Vuoden tieteentekijäksi valittu kirjastoammattilainen. Vuonna 2003 Tieteentekijöiden liitto antoi tunnustuspalkinnon kirjastonhoitaja, informaatikko Marjatta Jokiselle.