Teologi Henrietta Grönlund vuoden dosentti

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2017 dosentiksi kirkkososiologian dosentin, kaupunkiteologian yliopistonlehtori Henrietta Grönlundin.

Henrietta Grönlund (@Henrietta_G) on kansainvälisesti ansioitunut tutkija, ja hän on soveltanut tutkimustuloksiaan aktiivisesti sekä kansalaisjärjestöissä että evankelis-luterilaisessa kirkossa.

− Grönlundin toiminnassa yhdistyvät yliopistossa tehtävä tutkimus- ja opetustyö ja yhteiskunnan muilla sektoreilla tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lisäksi hänen opetus- ja tutkimusalueensa kaupunkiteologia on hyvin tärkeä ja ajankohtainen aihe väestön muuttoliikkeen suuntautuessa kaupunkeihin, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Nevgi toteaa.

Auttamisen, arvojen ja hyvinvoinnin tutkija

Vuoden dosentiksi valittu Grönlund on tutkinut muun muassa yksinäisyyttä, sosiaaliturvan aukkoja, vapaaehtoistoimintaa, lahjoittamista, myötätuntoa ja hyvinvointiyhteiskunnan vastuunjakoa sekä uskonnon, arvojen ja merkitysjärjestelmien roolia näissä teemoissa.

Grönlund on julkaissut tutkimustuloksiaan aktiivisesti, luennoinut niistä laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti, ja soveltanut tutkimusta käytäntöön työtehtävissä, luottamustehtävissä ja asiantuntijaedustajana ministeriöissä, kirkossa ja lukuisissa järjestöissä.

− Kansainvälisesti Henrietta Grönlund on toiminut useissa vapaaehtoistoiminnan, lahjoittamisen ja hyväntekeväisyyden globaaleissa verkostoissa, hankkeissa ja julkaisuissa. Hän on myös saanut kansalaistoiminnan johtavan kansainvälisen tieteellisen yhdistyksen ARNOVAn myöntämän lupaavan nuoren tutkijan palkinnon sekä saman yhdistyksen kunniamaininnan väitöskirjasta, dosenttiyhdistyksen palkintoperusteluissa todetaan.

Arvoa ihmisyydelle ja ymmärrykselle

Grönlund pitää saamaansa tunnustusta suurena kunniana.

− Olen kurottanut työurallani eri tavoin moneen suuntaan, sekä profiloitumalla monitieteiseen lähestymistapaan että antautumalla teorian ja praksiksen vuoropuheluun. Kumpikaan näistä ei tieteellisissä arvioinneissa aina ole meriitti, ja onkin ilahduttavaa, että se voidaan nähdä myös ansiona, hän kommentoi.

Dosenttien merkityksen yliopistolla ja yhteiskunnassa Grönlund nostaa korkealle.

− Dosentin arvo on tiedeyhteisön antama tunnustus, ja sellaisena mielestäni hyvin arvokas. Dosentit tuovat tieteellistä asiantuntemusta yliopistosta yhteiskunnan muille kentille, ja toisaalta uusia näkökulmia esimerkiksi yliopiston opetukseen.

− Taannoin puhuttiin ”kaiken maailman dosenteista” väheksyvään sävyyn, mutta todellisuudessa tämä joukko on merkittävä asiantuntemusresurssi, Grönlund jatkaa.

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry

Vuoden dosentit 2012-2016

Henrietta Grönlund Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä