Teknologiateollisuus toivoo Helsingin yliopistolta tulevaisuuden osaajia

Teknologiateollisuus kannustaa kouluttamaan osaajia lahjoittamalla 100 000 euroa luonnontieteiden koulutusalalle. Lahjoituksella Teknologiateollisuus haluaa kannustaa niin yrityksiä kuin julkishallintoakin investoimaan tutkimukseen ja kehittämiseen, jotka ovat Suomen menestyksen peruskiviä.

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle kullekin 100 000 euroa. Helsingin yliopisto sijoittaa lahjoituksen yliopiston tulevaisuusrahastoon luonnontieteen koulutusalalle.

Helsingin yliopisto näkee Teknologiateollisuuden tärkeänä yhteistyökumppanina ja kiittää tuesta luonnontieteen peruskoulutukseen. Teknologiateollisuudella on tärkeä rooli valtakunnallisessa hankkeessa, jonka tarkoitus on osaamistason nostaminen sekä tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen yhteiskunnassa.

– Monitieteisenä yliopistona Helsingin yliopisto kouluttaa osaajia, jotka pystyvät ratkaisemaan globaaleja haasteita ja toimimaan Suomen tulevaisuuden hyväksi. Meiltä valmistuneet opiskelijat vievät työelämään uusia ideoita, kriittistä ajattelutaitoa ja syvällistä ymmärrystä asioiden syy- seuraussuhteista, vararehtori Paula Eerola Helsingin yliopistosta korostaa.

– Suomen kestävä tulevaisuus syntyy osaamisesta ja kyvystä luoda uutta. Tämän perustaksi tarvitaan kansainvälisen tason huipputiedettä ja sen ympärille rakentuvia osaamiskeskittymiä. Kehittämällä edelleen monialaista ja rajat ylittävää avointa yhteistyötä voimme vahvistaa tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä kuvaa.

Teollisuus tarvitsee korkeakoulutettuja

Työelämässä tarvitaan paljon aiempaa enemmän korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista. Teknologia-alan yrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja osuus kasvaa. Korkeakoulutus onkin Teknologiateollisuus ry:n mielestä ratkaisevan tärkeää teknologiateollisuudelle ja koko Suomelle, mitä organisaatio haluaa lahjoituksellaan korostaa.

– Olemme viime aikoina panostaneet opetuksessa esittelemään opiskelijoillemme yritysmaailman tarjoamia monia mielenkiintoisia uravaihtoja, ja näemmekin nyt, että niin maisterit kuin tohtoritkin työllistyvät enenevässä määrin korkean teknologian teollisuuteen, kertoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund.

Lahjoituksella Teknologiateollisuus haluaa kannustaa muitakin - niin yrityksiä kuin julkishallintoa -investoimaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Yritysten ja yliopistojen tiivis yhteistyö sekä pitkäjänteiset kumppanuudet ovat Teknologiateollisuuden mukaan perusta sille, että yritykset investoivat Suomeen.

Vuonna 2019 Suomen T&K-panostukset olivat Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuutena 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Hallituksen tavoite on 4 prosenttia.

Lahjoitus on osa yliopiston varainhankintakampanjaa. Valtio kohdentaa 67 miljoonaa euroa eri yliopistojen kesken vastinrahoituksena eli niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella vuosina 2020 ja 2022.

Lisätiedot:

Paula Eerola

Vararehtori, tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit ja tutkijakoulutus

Helsingin yliopisto

paula.eerola@helsinki.fi

0294 122 237

Laura Juvonen

Johtaja, yrittäjyys ja osaaminen

Teknologiateollisuus ry

laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

0405896263

Kai Nordlund

Dekaani, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

kai.nordlund@helsinki.fi

0294 150 007

Lahjoita:

Haluatko tukea matemaattis-luonnontieteellistä koulutusta Helsingin yliopistossa? Lue lisää lahjoittamisesta.