Suomi 100 -juhlavuonna suomalaiset yliopistot muuttavat yhdessä maailmaa

Kaksikymmentä tiedetiimiä on valittu ratkomaan aikamme suuria haasteita. Tiimit tarttuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja luovat ratkaisuja muun muassa nuorten kaupunkilaisten yksinäisyyteen, syövän hoitoon, ikääntymiseen ja malariaan.

Tiedepohjainen ideakilpailu Helsinki Challenge kokoaa suomalaiset yliopistot monialaiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailun semifinaaliin valitut, tutkijoiden luotsaamat tiimit kehittävät kilpailun aikana ratkaisuja yhteistyössä yritysten, järjestötoimijoiden, päättäjien, median ja julkisen sektorin edustajien kanssa. Ideakilpailun palkinto, 375 000 euroa, on tarkoitettu ratkaisun toteuttamiseen, ja se jaetaan marraskuussa 2017.

Globaaleihin haasteisiin vastataan vahvalla tiedeosaamisella

Helsinki Challenge -kilpailuun hakeneet tiimit esittivät omat ratkaisuehdotuksensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kumpuaviin kilpailuteemoihin. Kilpailuun haki 110 tiimiä, joissa on mukana 340 asiantuntijaa suomalaisista yliopistoista ja yli 160 muuta organisaatiota. Esikarsintavaiheen tuomaristo valitsi kiihdyttämöohjelmaan 20 semifinalistitiimiä kriteereinään tiedepohjaisuus, ratkaisuhakuisuus, vaikuttavuus, uutuus ja luovuus.

– Tuomariston työ oli haastava. Odotamme innolla, miten ratkaisut jatkossa kehittyvät. Kilpailuehdotusten kivijalkana on tutkimus ja vahva tieteellinen osaaminen. Kiihdyttämöprosessin aikana voi syntyä vaikka liiketoimintaa, uusi tieteenala, kaupallistettava idea, yrittäjyyttä tai tieteellinen läpimurto. Suunnan päättää tiimi, muistuttaa tuomariston puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Kiihdyttämö törmäyttää tiedeyhteisön ja yhteiskunnan osaajat

Tiimeissä on mukana yli 150 tutkijaa ja asiantuntijaa suomalaisista yliopistoista, yrityksistä, järjestöistä ja julkisorganisaatioista. Tiedeyhteisön lisäksi mukana on muun muassa nanoteknologiayritys Canatu, Helsingin kaupunki, Kemianteollisuus ry, Luonnonvarakeskus, Marimekko ja lukuisa joukko muita organisaatiota.

Semifinaalivaiheeseen valitut tiimit osallistuvat tammikuussa käynnistyvään kiihdyttämöohjelmaan. Kiihdyttämössä he kehittävät ratkaisuaan, luovat verkostoja, saavat tukea viestintään ja rakentavat yhteistyömahdollisuuksia.

– Tänä päivänä tutkijoilta edellytetään monialaista yhteistyötä, joka hyödyttää yhteiskuntaa laajasti. Helsinki Challenge toimii alustana aktiiviselle vuorovaikutukselle: tiedeyhteisön ja yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyölle ja dialogille, jonka avulla tutkimuksen vaikuttavuus kasvaa, kertoo Helsinki Challengen projektipäällikkö Ira Leväaho.

Helsinki Challenge toteutetaan suomalaisten yliopistojen yhteistyönä ja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Helsingin yliopiston kanssa kilpailun järjestävät Aalto-yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tutustu Helsinki Challenge semifinalistitiimeihin

Helsinki Challenge semifinalistitiimien kuvamateriaalia, tiimikuvaukset ja yhteystiedot median käyttöön

Lisätietoja:

Ira Leväaho, Helsinki Challenge projektipäällikkö,

Helsingin yliopisto, ira.levaaho@helsinki.fi, 050 5058152

Tatu Pohjola, projektipäällikkö, Aalto-yliopisto

tatu.pohjola@aalto.fi, +358 50 576 0125

Hanna Donner, markkinointipäällikkö, Hanken Svenska handelshögskolan

hanna.donner@hanken.fi, +358 40 352 1250

Anu Liikanen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, Itä-Suomen yliopisto

anu.liikanen@uef.fi, +358 40 723 8551

Riikka Reitzer, IPR erityisasiantuntija, Jyväskylän yliopisto

riikka.reitzer@jyu.fi, +35840 822 5358

Johanna Bluemink, kehityspäällikkö, Oulun yliopisto,

johanna.bluemink@oulu.fi, +358 50 370 9505

Tiia Saarinen, tutkimusrahoituksen asiantuntija, Taideyliopisto

tiia.saarinen@uniarts.fi, +358 40 860 9538

Mikko Pohjola, yrittäjyysasiamies, Turun yliopisto

mikko.pohjola@utu.fi, +35841 437 2044

Virpi Juppo, päällikkö, tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, Vaasan yliopisto

virpi.juppo@uva.fi, +358 29 449 8111

Hanna Lindqvist, tutkimuskoordinaattori, Åbo Akademi

hanna.lindqvist@abo.fi, +358 50 321 9444