Suomen menestys vaatii tutkimus- ja koulutuspanostuksia

Vaalit on käyty ja tulokset ovat selvillä.

Vaalivoittaja SDP luvannut kampanjassaan tehdä tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen: muun muassa palauttaa käyttöön yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksin sekä varmistaa perusrahoituksen tason.  Myös muut puolueet ovat ohjelmissaan tuoneet esiin, että Suomen tulevaisuuden kasvu ja hyvinvointi edellyttävät meiltä entistä korkeampaa koulutustasoa ja osaamista.

Tämä antaa aihetta odottaa, että yliopistojen heikentyvään rahoituskehitykseen saadaan viimein suunnanmuutos.  Vuodesta 2010 Helsingin yliopiston rahoitus on pudonnut lähes 30 prosenttia suhteessa tasoon, jolla rahoitus nyt olisi ilman leikkauksia eli yliopistoindeksin jäädytyksiä ja apteekkikompensaation poistoa.

Tulevaisuusinvestointeja vaatii myös korkeakouluvision 2030 toteuttaminen: TKI:n osuuden nosto 4 %iin BKTsta sekä korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 prosenttiin ikäluokasta ovat hyviä tavoitteita.

Korkeastikoulutettujen osuuden kasvattaminen 40:stä 50:een prosenttiin edellyttää jopa lähes 80 000 uutta korkeakoulutettua seuraavina vuosina. Tämä ei tapahdu ilman lisäinvestointeja, jos koulutuksen laadun ei haluta heikkenevän.

Me Helsingin yliopistossa haluamme olla mukana rakentamassa Suomen hyvinvointia koulutuksen ja tutkitun tiedon varaan. Esimerkiksi ilmastonmuutostoimet, sosiaaliturvan uudistaminen ja eriarvoistumiskehityksen estäminen ovat isoja rakenteellisia kysymyksiä, joissa politiikka tarvitsee tuekseen tutkimusta.

Jari Niemelä
Helsingin yliopiston rehtori

Helsingin yliopiston näkemykset hallitusohjelmaan 2019-2023

Korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen sekä EK:n ja Akavan kannanotto seuraavan hallituksen ohjelmaan (12.3.2018)

Helsingin yliopiston talous- ja muut avainluvut vuodelta 2018