Suomen Akatemialta huomattava rahoitus yliopiston kestävyysaiheisille profiloitumisalueille

Helsingin yliopiston hakemus arvioitiin Suomen parhaaksi Suomen Akatemian haussa.

Helsingin yliopisto on menestynyt kilpailuun perustuvassa rahoitushaussa, jossa Suomen Akatemia jakaa rahaa yliopistojen strategiseen tutkimusprofiilien kirkastamiseen. Rahoitusinstrumentin (Profi) tarkoituksena on tukea ja vauhdittaa yliopistojen strategista profiloitumista ja kykyä tutkimuksen laadun kehittämiseen. Seitsemännellä Profi-rahoituskierroksella Helsingin yliopistolle myönnettiin 30,1 miljoonaa euroa kansainvälisen arviointipaneelin arvioitua Helsingin yliopiston hakemuksen parhaaksi kaikista kolmestatoista hakuun osallistuneesta yliopistosta.  

Kuten aiemmillakin hakukierroksilla, Helsingin yliopiston hakemus perustui pitkäjänteiseen tiedekuntien ja erillislaitosten yhteiseen valmistelutyöhön. Hakemuksen kaksi profiloitumisaluetta valittiin sisäisten aiehakemusten (Letter of Intent) perusteella, joita saatiin syksyllä 2021 yhteensä kuusi. Hakemuksen kaksi profiloitumisaluetta on valittu vahvistamaan erityisesti yliopiston strategista teemaa Maapallon kestävä ja elinkelpoinen tulevaisuus sekä tavoitetta olla kansainvälisen tason monialainen kestävyystutkimuksen keskittymä.

Kaksi kestävyysaiheista profiloitumisaluetta – RESET ja InterEarth

Vahvaan tieteidenvälisyyteen nojaavat Profi 7 -profiloitumisalueet yhdistävät tutkijoita yhteensä yhdeksästä tiedekunnasta ja kahdesta erillislaitoksesta. Resilient and Just Systems (RESET) on tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen tutkimusympäristö, joka yhdistää elämä- ja yhteiskuntatieteitä tarjoten kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja systeemisen palautumiskyvyn vahvistamiseksi. Interactions of Earth Components (InterEarth) on ympäristötutkimuksen poikkitieteellinen keskittymä, joka tutkii maapallon eri komponenttien – eliökehä, vesikehä, kivikehä ja ilmakehä – välistä vuorovaikutusta ja palautemekanismeja.  

RESET-aluetta vetää eläinlääketieteellinen tiedekunta, ja siihen osallistuu kolmelta kampukselta seitsemän muuta tiedekuntaa (bio- ja ympäristötieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, farmasia, lääketieteellinen, kasvatustieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen tiedekunta) sekä erillislaitos HiLIFE. Varadekaani ja apulaisprofessori Tarja Sironen, joka koordinoi RESET-alueen valmisteluita, toteaa jo hakemuksen kirjoittamisen aikana syntyneen pohjaa uudenlaiselle yhteistyölle läpi yksiköiden:  

– RESET-alueen tutkimuksella on aito mahdollisuus ratkoa aikamme suuria globaaleja haasteita. On upeaa päästää toteuttamaan näitä tutkimusideoita ja rakentamaan siltoja yli tieteenalojen, Sironen toteaa.

InterEarth-alueella vetovastuullisena yksikkönä toimii matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, ja siihen osallistuu kaksi muuta tiedekuntaa (maatalous-metsätieteellinen ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) sekä erillislaitoksena Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Tutkimuskoordinaattori ja dosentti Anna Lintunen iloitsee rahoituksen tuomista uusista mahdollisuuksista tehdä huippututkimusta:

– Olen todella innostunut mahdollisuudesta päästä vahvistamaan poikkitieteellistä, maapallon eri sfäärien parissa työskentelevien huippututkimusryhmien yhteistyötä Helsingin yliopistossa. Kahdeksalta yliopiston tutkimusasemalta saatavan mittaustiedon ja tekoälyanalyysin avulla voimme tutkia monia kestävän tulevaisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä, Lintunen kuvaa.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori Jouni Hirvonen on niin ikään tyytyväinen Profi 7 -alueisiin:

– Ne ovat hyvin linjassa strategiamme toimeenpanon kanssa ja täydentävät toisiaan erinomaisella tavalla kestävyystutkimuksen kentällä. Haluan kiittää kaikkia valmistelutyössä mukana olleita, niin tutkijoita kuin asiantuntijapalveluita, upeasta yhteisestä ponnistuksesta hakemuksen eteen, toteaa Hirvonen, joka johti valmistelutyötä yliopistolla keväällä 2022.

Profi 7 -rahoitus myönnetään kuudeksi vuodeksi, 1.1.2023 alkaen. Rahoitusta käytetään yliopiston profiloitumistoimiin, käytännössä professoreiden, eri uravaiheissa olevan tutkimushenkilökunnan (ml. staff scientist -tehtävät ja varhaisen vaiheen tutkijat) palkkaamiseen sekä erilaisiin aluekohtaisiin tukitoimiin.  

Aiemmat PROFI-haut:

Profi 1 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 9 miljoonaa euroa kolmelle profiloitumisalueelle: Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), fysiikka ja tietojenkäsittelytiede sekä tilastotiede.

Profi 2 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 10,5 miljoonaa euroa viidelle profiloitumisalueelle: Helsinki Centre for Digital Humanities, Learning in the Digital World, Interdisciplinary Russian Studies, Behavioural Life Science ja Global Law.

Profi 3 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 15 miljoonaa euroa kolmelle profiloitumisalueelle: Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) ja Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS).

Profi 4 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 14 miljoonaa euroa kolmelle profiloitumisalueelle: Matter and Materials, Helsinki Inequality Initiative (INEQ) and Helsinki One Health (HOH).

Profi 5 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 14,7 miljoonaa euroa kolmelle profiloitumisalueelle: Thriving Nature, Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma) ja Mind and Matter.

Profi 6 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 28,6 miljoonaa euroa kolmelle profiloitumisalueelle: Understanding the Human Brain (UHBRAIN), Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities (HSSH): Intersections of People, Institutions and Technology, ja Interdisciplinary Research for Health and Wellbeing (UHealth).
 
Lisätietoja antavat vararehtori Jouni Hirvonen, kehitysjohtaja Ritva Dammert tai asiantuntijat Johanna Kolhinen ja Javier Arevalo. Tarkempia tietoja Profi 7 -alueista antavat dekaani Olli Peltoniemi ja varadekaani Tarja Sironen (RESET) sekä dekaani Sasu Tarkoma ja tutkimuskoordinaattori Anna Lintunen (InterEarth).

Lue myös: Suomen Akatemian uutinen aiheesta