Suomalainen päiväkoti matkalla maailmalle

Suomalaisen varhaiskasvatuksen kansainvälistämiseen keskittyvä Helsingin yliopiston kanssa perustettu start-up-yritys HEI Schools on solminut kiinalaisen Baotoun kaupungin kanssa puitesopimuksen HEI Schools -pilottipäiväkodin perustamisesta.

Helsingin yliopiston ja koulutuksen, designin ja konseptoinnin ammattilaisten perustama HEI Schools (Helsinki International Schools) kehittää varhaiskasvatuskonseptia, jolla suomalaista osaamista voidaan tarjota kansainvälisille markkinoille helposti toistettavan franchising-mallin avulla. Baotoun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen lisäksi vuodenvaihteessa avataan Vantaan Koivuhakaan kansainvälinen päiväkoti HEI Schools Pohjantähti yhdessä suomalaisen päiväkotiketju Pilkkeen kanssa. Konseptin kehittäjät uskovat mallille löytyvän kysyntää erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Keskiössä suomalainen tutkimusperusteinen koulutusosaaminen

Varhaiskasvatuksessa Suomi on arvioitu monissa vertailuissa maailman ykköseksi. Kansainväliset koulutusmarkkinat kasvavat nopeasti ja suomalaiselle osaamiselle on paljon kysyntää. Maine erityisesti varhaiskasvatuksessa on erinomainen, mutta mallin toisintamisen puute on ollut esteenä suomalaisen koulutusosaamisen kansanvälistymiselle. HEI Schools vastaa haasteeseen konseptoimalla ja tuotteistamalla valmiin paketin.

– Tiedämme hyvin, että kasvatus- ja koulutusmenestyksemme Suomessa perustuu korkeatasoiseen akateemiseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä opettajien laadukkaaseen työhön ja niin on oltava jatkossakin, kertoo varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen.

– Konseptoinnin avulla osaamista voidaan tarjota kansainväliseen käyttöön, jolloin valmista mallia voidaan soveltaa missä päin maailmaa tahansa.

HEI Schools lisensoi mallia paikallisille toimijoille ympäri maailman ja tarjoaa franchise-sopimuksella opetussuunnitelman, opettajien valmennuksen, tilaratkaisut, oppimateriaalit sekä mallin käyttöönoton ja sen jatkuvan kehittämisen. Keskiössä on lapsikeskeisyys, luovuus, tutkiva oppinen sekä myötätuntotaitojen kehittäminen niin pedagogiikassa, tilaratkaisuissa kuin kansainvälisen kulttuurin oppimisessa.

Baotoun pilotti pohjustaa Kiinan markkinoiden laajempia mahdollisuuksia

Kesäkuusta 2016 alkaen HEI Schools on aktiivisesti rakentanut yhteistyöverkostoa Kiinaan tavoitteenaan toteuttaa kansainvälinen pilottipäiväkoti HEI Schools -konseptilla. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Pekingin normaaliyliopiston (BNU) tutkijoiden ja Kiinan tiedeakatemian kanssa.

Syynä HEI Schoolsin kansainvälisen pilotin valikoitumiselle Kiinaan on maan varhaiskasvatuskysynnän jatkuva kasvu. Monien Aasian maiden tapaan Kiinassa etsitään vaihtoehtoja suorituskeskeiselle, autoritääriselle ja testaamiseen perustuvalle oppimiskulttuurille. Tilalle on nousemassa yhä vahvemmin lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi, oppimisen ilo, kyky luovaan ajatteluun ja toimintaan.

HEI Schools Baotou -päiväkodin on tarkoitus avautua syyskuussa 2017. HEI Schoolsin ja Baotoun välinen sopimus vuoden 2018 loppuun jatkuvasta yhteistyöstä sisältää mallipäiväkodin opetussuunnitelman ja opettajakoulutuksen, oppimisympäristöjen tilasuunnittelun sekä oppimateriaalivalinnat.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana konseptipäiväkotiin rekrytoidaan suomalaisia varhaiskasvatuksen ammattilaisia työskentelemään rinnakkain kiinalaisten kollegojen kanssa. Kahden vuoden aikana on tavoitteena kehittää varhaiskasvatuksen laatua Baotoussa ja tuoda kaupunkiin vaikutteita kansainvälisestä varhaiskasvatusosaamisesta.

HEI Schools -yhteistyön lisäksi Baotoun kaupunki on laajemminkin kiinnostunut suomalaisesta koulutuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista, joita HEI Schools -projekti avaa.  

– Tämä on tärkeä hanke uudenlaiselle suomalaiselle varhaiskasvatuksen viennille ja ylipäätään koulutusviennille, Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n (HIS) toimitusjohtaja ja HEI Schoolsin hallituksen jäsen Jari Strandman toteaa. 

- Helsingin yliopisto saa tunnettuutta ja voi houkutella myös kansainvälisiä opiskelijoita.

HEI Schools -tiimin muodostavat Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen, dosentti, OKM-valtiosihteeri (2013–2015) Pilvi Torsti, hasan&partnersin strategiajohtaja Milla Kokko ja designer Anne Rusanen.

Lisätietoja:

Pilvi Torsti, puh. +358 40 7191 206, s-posti pilvi.torsti@heischools.com

Varhaiskasvatuksen ranking-tilastoja:

The Global Competitiveness-report  

Starting Well – Benchmarking early education across the world