Rehtorin kannanotto

Helsingin yliopiston rehtoraatti ja hallitus ovat kuunnelleet yliopistoyhteisön, ympäröivän yhteiskunnan sekä myös yliopistolla mieltään ilmaisevien yliopistolaisten edustajien palautetta, sekä keskustelleet asiasta syvällisesti.

Yliopiston hallitus ja rehtori ovat järkyttyneitä Israelin ja Hamasin välisen aseellisen konfliktin siviiliuhreista sekä Gazan alueen humanitäärisen tilanteen katastrofaalisesta huonontumisesta. Yliopisto edellyttää konfliktin osapuolilta välitöntä pidättäytymistä sivullisiin kohdistuvan väkivallan käyttämisestä ja kansanmurhan välttämistä kansainvälisen rikostuomioistuimen päätösten mukaisesti. Kannamme myös syvää huolta Gazan alueen yliopistojen tuhoamisesta ja niiden opiskelijoiden ja henkilöstön kohtalosta. Sitoudumme toimimaan aktiivisesti paikallisen korkeakoulutus- ja tutkimusympäristön jälleenrakentamiseksi, kun se tulee mahdolliseksi. 

Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva vaihto on keskeistä yliopiston pyrkimyksissä lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Opiskelijoiden lähettäminen Tel Aviviin ja Jerusalemin heprealaiseen yliopistoon on ollut keskeytyksissä konfliktin alusta saakka. Helsingin yliopisto jäädyttää kuitenkin yliopistotasoisen vaihtotoiminnan israelilaisten kumppaniensa kanssa kokonaisuudessaan ja ilmaisee näin huolensa konfliktin jatkumisesta. Lisäksi toteutetaan eettinen arviointi ennen vaihtojen käynnistämistä uudelleen.

Yliopistolle on esitetty vaatimus tutkimusyhteistyön keskeyttämisestä israelilaisten tahojen kanssa. Katsomme kuitenkin, että kansainvälisten pakotteiden ja muiden rajoittavien linjausten puuttuessa yhteistyökumppaneiden valinta kuuluu keskeisesti akateemisen vapauden piiriin. Tutkimuksen vapaus on yliopisto toiminnassa niin keskeistä, että sitä ei tässä tilanteessa yliopiston tasolla rajoiteta. Yliopisto on sitoutunut tutkimuseettisten käytänteiden noudattamiseen ja jatkaa tutkimusyhteistyön eettisen arvioinnin kehittämistä.  Rehtorin asettama eettinen asiantuntijaneuvosto tukee osaltaan yhteistyön eettistä arviointia. 

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan kantava periaate on vastuullisuus, jota arvioidaan muun muassa kansainvälisten normien noudattamisen kautta. Tarkempia tietoja löytyy Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteistamme, joiden toteutumista yliopisto seuraa säännöllisesti varainhoitajiemme kanssa. Helsingin yliopiston sijoitukset ovat myös jatkuvasti avoimesti nähtävissä. Helsingin yliopistolla ei ole suoria omistuksia israelilaisissa tai kansainvälisen BDS-liikkeen listaamissa yrityksissä.

Israelin ja Hamasin välinen konfliktista seuranneet kannanotot ja mielenilmaukset jakavat yliopistoyhteisön mielipiteitä ja myös aiheuttavat huolta. Helsingin yliopisto pyrkii jatkossakin varmistamaan sanan-, ilmaisu- ja akateemisen vapauden toteutumisen samalla varmistaen toiminnan turvallisuuden kaikille yliopistolaisille.