Rehtori Sari Lindblom: Yliopiston tehtävä on tuottaa uutta ymmärrystä konflikteihin

Yliopistolle on tärkeää olla paikka, joka on turvallinen kaikille opiskelijoille ja työntekijöille taustoista riippumatta. Haluamme pitää yllä rakentavaa ja toisia kunnioittavaa keskusteluilmapiiriä.

Yliopiston tehtävä on tutkimuksen ja opetuksen kautta tuoda yhteiskuntaan uutta tietoa ja tieteeseen pohjautuvaa keskustelua. Tämä on roolimme myös suhteessa Lähi-idän konfliktiin.  Tutkijamme ja opettajamme voivat auttaa selittämään ja ymmärtämään Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin taustaa ja merkitystä ja luoda aiheeseen uutta ymmärrystä. Yliopistojen yhteiskunnalliseen tehtävään kuuluu olla sillanrakentaja erilaisten näkemysten välille.

Yliopisto pidättäytyy esittämästä poliittisia kannanottoja. Tuomitsemme kaiken väkivallan ja sotarikokset sekä toivomme konfliktialueen yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamista. Monien muiden tahojen tavoin toivomme, että inhimillisen kärsimyksen kierre Lähi-idässä saadaan loppumaan.