Rehtori Sari Lindblom: Opiskelijoilla oltava taloudelliset mahdollisuudet keskittyä opintoihinsa

Opiskelijoiden mahdollisuudet keskittyä opintoihinsa edesauttavat niin kansallisen koulutustason nostoa, yliopiston tavoitteita kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin kohentamistakin. Käynnistettävällä opintotuen kokonaisuudistuksella onkin edistettävä suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua.

Nuorten mielenterveysongelmien määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Yhteiskunnan tulee tukea pandemiasta kärsineiden nuorten opiskelukykyä sekä huolehtia että opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä opintoihin ja valmistua sujuvasti työelämään, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom. 

– Erityisesti asumistukeen kohdistuvat muutokset osuvat kipeästi pääkaupunkiseudun eri korkeakouluissa opiskeleviin ja seudulla asuviin nuoriin muuta maata korkeampien asumiskustannusten vuoksi, Lindblom toteaa.

Lindblomin mukaan erityisen ristiriitaista on, että opiskelijoiden tukia ollaan heikentämässä samaan aikaan, kun hallitus haluaa lyhentää opiskeluaikoja: 

– Opiskelun edellytyksiin kohdistuvat heikennykset ja kansalliset tavoitteet näyttäytyvät yliopistolle keskenään ristiriitaisina. Yliopistojen rahoitusmalliin suunnitellaan myös tiukennusta, joka palkitsee opiskelijoiden nopeasta valmistumisesta, Lindblom sanoo.

Hallitus on käynnistämässä opintotuen kokonaisuudistusta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Helsingin yliopisto toivoo, että hallitus ja eduskunta ottavat huomioon edellä esitetyt näkökulmat kokonaisuudistusta valmistellessaan.