Rehtori Jari Niemelälle ja apulaisprofessori Venla Berneliukselle kultainen Helsinki-mitali

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelälle sekä apulaisprofessori Venla Berneliukselle on myönnetty kultainen Helsinki-mitali. Kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein mahdollinen tunnustus. Tiedepalkinnon sai professori Terhi Ainiala.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelälle on myönnetty kultainen Helsinki-mitali tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Helsingin ja helsinkiläisten hyväksi. Niemelä on vahvistanut yliopiston ja kaupungin kumppanuutta. Yhteistyö liittyy mm. segregaation ehkäisemiseen, kaupunkipolitiikan merkityksen korostamiseen sekä globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Kultaisen Helsinki-mitalin sai myös Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius, joka tutkii segregaatioon ja erityisesti koulujärjestelmään sisältyviä eriytymistä aiheuttavia tekijöitä. Berneliuksen tutkimustyö on merkittävässä asemassa, kun Helsinki tavoittelee asemaa segregaation ehkäisyn eurooppalaisena huippuesimerkkinä.

Helsingin vuoden 2019 tiedepalkinnon sai nimistöntutkimukseen erikoistunut suomen kielen professori Terhi Ainiala Helsingin yliopistosta. Hänen sosio-onomastinen tutkimuksensa liittyy erityisesti kaupunkien epäviralliseen paikannimistöön ja puhujien sosiaaliseen identiteettiin.

Lisäksi kaupunki myönsi tutkimusapurahoja mm. kaupungistumisen ja sen vaikutusten tutkimukseen.

Palkinnot jaettiin Helsinki-päivän juhlassa 12.6.