Rehtori Jari Niemelä: Tarvitsemme kansainvälisten osaajien työpanosta

Maamme väestörakenteen muutos on todellinen haaste tulevaisuuden hyvinvoinnille. Konkreettiset toimenpiteet ovat tärkeitä osaavan työvoiman riittävän määrän turvaamiseksi - kansainvälisten opiskelijoiden entistä parempi työllistyminen Suomeen on niistä yksi.

Maan hallitus aikoo paitsi sujuvoittaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloprosessia, myös pidentää opiskelijoille myönnettäviä oleskelulupia. Marinin hallitusohjelma on asettanut tavoitteeksi oleskeluluvan myöntämisen kansainvälisille opiskelijoille koko tutkinnon suorittamisen ajaksi niin, että lupaa voidaan myös pidentää kahdella vuodella valmistumisen jälkeen.

On tärkeää, että hallitusohjelman tavoite toteutuu. Kahden vuoden mittainen tai sitä pidempi oleskelulupa valmistuneelle työnhakua tai yritystoimintaa varten luo opiskelijoille aikaa rakentaa oma työelämä Suomeen.

Selvitysten mukaan suuri osa täällä tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista haluaisi myös jäädä Suomeen töihin. Tällä hetkellä he eivät kuitenkaan työllisty parhaalla mahdollisella tavalla. Syitä ovat niin verkostojen, harjoittelumahdollisuuksien kuin suomen kielen taidon puute.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoista lähemmäs pari tuhatta on taustaltaan kansainvälisiä, ja heidän määränsä odotetaan kasvavan. Yliopisto edistää omalta osaltaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden omalla harjoitteluohjelmalla. Neljän kuukauden mittaiset harjoittelujaksot yliopiston yksiköissä antavat opiskelijalle arvokkaan työkokemuksen ja mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työelämään.

Kansainväliset opiskelijat rikastuttavat yliopistoyhteisöä. Heillä on tarjottavanaan uusia näkökulmia ja kiinnostavaa osaamista myös muille maamme työpaikoille. Siksi kutsun kaikki suomalaiset työnantajat, niin kunnat, yritykset kuin kansalaisjärjestöt tarjoamaan kansainväliselle opiskelijalle harjoittelu- tai työpaikan!

Kansainväliset osaajat edistävät huoltosuhteen ja kilpailukyvyn lisäksi yhteiskuntamme moninaisuutta ja uudistumiskykyä. Menestykseemme vaikuttaa 2020-luvulla eritoten se, uskallammeko avata ovet uusille vaikutteille ja ihmisille vai vetäydymmekö kuoreemme.

***

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi julkaisi 11.2.2020 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Yksi tavoitteista on, että tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllisyys vastaisi suhteellisesti suomalaisten valmistuneiden työllisyyttä.