Rehtori Jari Niemelä: Budjettiriihestä hyvä lopputulos – käänne koulutukseen ja tutkimukseen panostamisessa on tarpeen

Hallituksen budjettiriihi päättyi eilen yliopistojen kannalta hyvään lopputulokseen. Kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työtä yliopistojen eteen niin maan hallituksessa, korkeakoulukentällä kuin omassa yliopistossammekin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä eteenpäin.

Yliopistot saavat perusrahoitukseen 40 miljoonan euron vuotuisen lisäyksen ensi vuodesta alkaen. Tämä merkitsee noin 9 miljoonan euron lisäystä Helsingin yliopistolle, minkä lisäksi indeksikorotukset palaavat. Perusrahoitus on yliopistoille tärkeää, koska sillä hoidamme perustehtäviämme: annamme laadukasta opetusta ja teemme tutkimusta.

Rahoitustilanteen helpottaminen tarkoittaa, ettei meidän Helsingin yliopistossa tarvitse ryhtyä lisäsäästöihin nykyisen säästöohjelman päälle. Saamme työrauhaa sekä hyvät lähtökohdat kunnianhimoisen uuden strategian valmisteluun ja toteuttamiseen.

Budjettiriihessä tehtiin hyviä päätöksiä myös muun muassa yritysten tutkimusyhteistyökannustimesta, jolla lisätään yritysten yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Annamme mielellämme panoksemme hallituksen esitystä edeltävään selvitystyöhön.

Hallitus edistää myös investointien kasvua lisäämällä Business Finlandin avustusvaltuuksia. Me Helsingin yliopistossa näemme päivittäisessä työssämme Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoituksen merkityksen. Erityisesti Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TuTl) on osoittautunut toimivaksi rahoitusväli­neeksi, jolla tuetaan tutkimukseen perustu­via innovaatioita ja niiden kaupallistamista sekä lisätään yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Meille yliopistossa on tärkeää, että Suomessa panostetaan kasvatuksen ja koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon läpi koko ketjun aina varhaiskasvatuksesta ylimpään korkeakoulutukseen. Laadukas varhaiskasvatus sekä perus- ja toisen asteen koulutus muodostavat pohjan yliopisto-opinnoille ja osaamistason nostolle. Meidän täytyy saada koulupudokkaiden määrä laskuun, lisättävä lukion suorittaneiden määrää ja tehtävä siirtymät järjestelmästä toiseen helpommiksi.  Panostukset kaikille koulutusasteille ovat siksi hyvin tervetulleita.

Osaamistason nostamiseksi tarvitaan myös satsauksia jatkuvaan oppimiseen ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykseen. Näiden rahoittamisessa yhteistyö hallituksen kanssa jatkuu varmasti hyvänä ja keskustelevana.

Hallitus myös pyrkii lisäämään osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja lupaa helpottaa ulkomaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä ja nopeuttamalla työperusteisia oleskelulupaprosesseja. Tavoite on, että opiskelijoille myönnetään jatkossa oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennettäisiin kahteen vuoteen. Tämä on hyvin tervetullutta ja helpottaa myös sitä työtä, jota Helsingin yliopisto tekee kansainvälistymisen eteen.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä

Lisätiedot:Budjettiriihen päätöstiedote 17.9.2019