Rasismi ei poistu yliopistoltakaan maton alle lakaisemalla

Edellytys syrjinnänvastaiselle työlle on ongelman tunnistaminen ja rasismia esiin tuovien ihmisten kuunteleminen, kunnioittaminen ja kannustaminen.

Rasismista yliopistoilla on käyty aktiivista julkista keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin yliopiston opiskelijajärjestö Students Of Colour nosti asian esiin Ylen jutussa (13.1.).On ensisijaisen tärkeää, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen kokee yliopiston turvallisena opiskelu- ja työpaikkana. Tavoitetta edistävät muun muassa yliopiston ja ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt sekä yhdenvertaisuustoimikunnat ja -koulutukset, joissa puhutaan esimerkiksi rasismin ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Käytänteitä syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi on silti vielä kehitettävä.Paras kasvupaikka rasismille on maton alle lakaistuna. Rasismia ruokitaan hiljaisuudella ja vaikenemalla mutta myös väheksyvällä puhetavalla.Sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu kertoo, että töitä on vielä paljon tehtävänä. Edellytys syrjinnänvastaiselle työlle on ongelman tunnistaminen ja rasismia esiin tuovien ihmisten kuunteleminen, kunnioittaminen ja kannustaminen.Kiitämme Students of Colouria rohkeudesta nostaa heidän yliopistoyhteisössä kohtaamansa ongelmat esille. Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta eivät hyväksy minkäänlaista rasistista tai muuta syrjivää toimintaa. Ongelmat voidaan ratkaista vain, jos niistä puhutaan avoimesti. Rasismi ja syrjintä kitketään korkeakouluista väsymättömällä yhteistyöllä yhdenvertaisuuden eteen.Tom Böhling

tasa-arvoasioista vastaava vararehtori

Helsingin yliopistoRiku-Petteri Kyllönen

yhdenvertaisuudesta vastaava hallituksen jäsen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Kirjoitus on julkaistu Helsingin sanomissa 23.1.2020