Professori Aarno Palotielle Helsingin kaupungin tiedepalkinto

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin tänään 15.6.2016 Helsingin yliopiston professorille, Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin tutkimusjohtajalle Aarno Palotielle.

Helsingin kaupungin tiedepalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena merkittävästä helsinkiläisen tutkijan tekemästä tai Helsingissä tehdystä tieteellisestä työstä ja sen arvo on 10 000 €. Palkintotilaisuudessa todettiin professori Aarno Palotien työn edistävän suomalaisten terveyttä ja luovan innovaatioita sekä yritystoimintaa Helsinkiin.

Palkinnon luovutti apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja palkinnon saajan esittelivät Suomen Akatemian ylijohtaja Marja Makarow ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen.

Professori Palotien tutkimusryhmä keskittyy sairauksien geenitaustan selvittämiseen sekä diagnostiikan, ennaltaehkäisyn ja lääkehoitojen kehittämiseen. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat neurologiset ja neuropsykiatriset sairaudet kuten migreeni, autismi ja skitsofrenia.

Aarno Palotie on keskittynyt urallaan laajojen kansainvälisten yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen ja johtamiseen, sekä kansainvälisen rahoituksen hankkimiseen. FIMMin lisäksi hän toimii ryhmänjohtajana Broad Institute of MIT and Harvardissa sekä Massachusetts General Hospitalissa. Hän johtaa Sequencing Initiative Suomi (SISu) -projektia, joka kokoaa suomalaisten genomitiedon yhteen paikkaan ja tarjoaa näin ainutlaatuisen tietovarannon tutkijoiden ja kliinikoiden käyttöön. Lisäksi hän on käynnistänyt Suomessa amerikkalaisen Stanley Center for Psychiatric Research - tutkimusinstituutin rahoittaman SUPER-tutkimuksen, joka selvittää psykoosisairauksien periytyvyyttä.

Palotie on myös aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista biopankkitoimintaa ja yhteistyötä akateemisten tutkimusryhmien ja yritysten välillä. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva hanke Helsingin yliopiston, THL:n, Broad instituutin sekä neljän kansainvälisen lääkeyrityksen välillä. Hankkeen laajentamisesta neuvotellaan parhaillaan useiden muiden lääkeyritysten kanssa.

Helsingin kaupungin tiedote