Perustuslakivaliokunta esittää apteekkileikkausta porrastettavaksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tänään esittänyt, että Sipilän hallituksen lakiesitys Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkikorvauksen poistamisesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta pitää kuitenkin leikkauksia merkittävinä Helsingin yliopiston kannalta ja esittää niiden toteuttamista asteittain.

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola korostaa, että apteekkileikkaus merkitsisi noin 30 miljoonan euron lisäleikkausta yliopiston perusrahoitukseen jo ensi vuoden budjetissa. Apteekkikorvauksen menetys yhdessä muiden hallituksen leikkausten kanssa merkitsevät Helsingin yliopistolle 106 miljoonan vähennystä.

Helsingin yliopisto harkitsee parhaillaan toimenpiteitä juuri loppuneiden yt-neuvottelujen jälkeen. Apteekkikorvauksen määrä vastaa noin 500 työntekijän vuosikulua.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että Helsingin yliopiston osalta leikkaus on vuositasolla merkittävä. Apteekkikorvaus on osa yliopiston perustehtäviin eli opetukseen ja tutkimukseen annettavaa valtionrahoitusta.  Valiokunta esittääkin, että korvauksesta luopuminen toteutettaisiin asteittain, porrastamalla leikkauksen voimaantuloa. Valiokunta huomauttaa myös painokkaasti, että hallituksen esityksissä tulee ottaa huomioon eri toimien yhteisvaikutukset ja että hallituksen esitys on puutteellinen vaikutusarvioiden osalta.

– Porrastaminen antaisi yliopistolle enemmän aikaa sopeuttaa toimintaansa, vaikka lopulta lopputulos olisi tietysti kuitenkin sama, rehtori Kola sanoo.

Korkeakoulujen yhdenvertainen kohtelu vaarassa

Rehtori Kolan mukaan poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä on nyt kantaa vastuu korkeakoulujen yhdenvertaisesta kohtelusta. Heidän tulee pitää huolta siitä, että päätökset koetaan perustelluiksi ja että ne perustuvat yliopistojen toiminnan tosialliseen laatuun.

–Helsingin yliopisto on vastustanut hallituksen voimakkaita yliopistoleikkauksia, mutta on maamme vaikeassa taloustilanteessa valmis osallistumaan yhteisiin talkoisiin kohtuullisella tavalla, eli samassa mittakaavassa kuin muutkin korkeakoulut, vaatii Kola.

Rehtori Kola toivoo, että jos apteekkikorvaus aiotaan poistaa, kansanedustajat ottaisivat perustuslakivaliokunnan ehdotuksen leikkauksen asteittaisuudesta huomioon, mutta ottaisivat kantaa myös siihen, millaisin perustein yliopistoilta voidaan leikata resursseja.  Käytännössä vain Helsingin yliopistoon kohdistuva leikkaus vaikuttaa erittäin negatiivisesti tutkimuksen toteuttamisen edellytyksiin ja laatuun sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen tasoon ja saatavuuteen. Helsingin yliopisto on kansainvälisissä vertailuissa ainoa suomalainen korkeakoulu maailman 100 parhaan yliopiston joukossa. Tutkimuspoliittisten tavoitteiden, laadun ja kansainvälisen kilpailukyvyn valossa leikkaus tulisi perua.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Kola, p. 02941 22211, jukka.kola@helsinki
Asiamies Tanja Remes, p. 050 4150286, tanja.remes@helsinki.fi