Pekka Saurin helmikuun manifesti: Kaikki maailman tutkijat, liittykää yhteen!

Pekka Saurin helmikuun manifesti.
  1. Yhteisen todellisuutemme tulee rakentua avoimessa keskustelussa parhaiten perustellun teorian tai näkemyksen varaan. Tämä periaate ei ole sekavassa maailmantilanteessa muuttunut miksikään.
  2. Digitalisaatioon perustuva tiedon saatavuuden ja viestinnän vallankumous on antanut miljardeille uusille planeetan asukkaille mahdollisuuden osallistua keskusteluun.
  3. Tiedon saatavuuden ja viestinnän vallankumous on nostanut keskusteluun uskomuksia – ”vaihtoehtoisia faktoja” - jotka eivät kestä tieteellistä tarkastelua.
  4. Uskomusten ja tieteellisesti perusteltujen näkemysten välinen raja on julkisessa keskustelussa hämärtynyt.
  5. Tieteellisen tutkimuksen on kyettävä joka päivä perustelemaan asemansa julkisessa keskustelussa.
  6. Kaikkien maiden tutkijoiden on liityttävä yhteen totuuden puolustamiseksi mielivallalta.
  7. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että kaikkien maiden tutkijoiden on viestittävä tuloksistaan tähänastista aktiivisemmin ja ymmärrettävämmin.
  8. Viestintä on strategista toimintaa, ei pelkkä tukipalvelu.
  9. Tieteen ja tutkimuksen on käytettävä niitä viestintäkanavia, joita muutkin kansalaiset käyttävät, ja kyettävä vastaamaan ymmärrettävästi kansalaisten kysymyksiin.
  10. Meidän on luotettava siihen, että paras argumentti voittaa ennemmin tai myöhemmin. Tähän perustuu ihmiskunnan tulevaisuus. #Siksitiede

Pekka Sauri on Helsingin yliopiston työelämäprofessori.

Tieteen puolustajat -kirjoitussarjassa ihmiset kuvailevat tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen merkitystä omasta näkökulmastaan. Tutustu muihin kirjoituksiin Siksitiede-sivulla (skrollaa alas).