Pauliine Koskelosta Helsingin yliopiston Vuoden Alumni

Pauliine Koskelo sanoo, että yliopiston alumnit voivat varmistaa omalta osaltaan, että yhteiskunnallinen keskustelu on analyyttista, avaraa ja sivistynyttä.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut Vuoden Alumniksi 2017 Pauliine Koskelon. Koskelo on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, ja hän toimi korkeimman oikeuden presidenttinä vuosina 2006–2015.

Vuoden Alumni on Helsingin yliopiston myönteinen lähettiläs. Tehtävään valitaan vuosittain henkilö, joka on toiminnallaan tukenut Helsingin yliopiston periaatteita ja akateemisen koulutuksen arvostusta sekä nostanut akateemista Helsingin henkeä.

– On hienoa, että alumnitoiminta on vilkastunut suomalaisissa yliopistoissa. Se on yksi tapa luoda vuorovaikutusta yliopiston ja niiden yliopiston jo jättäneiden kanssa, jotka toimivat eri aloilla yhteiskunnassa ja työelämässä, Pauliine Koskelo sanoo työhuoneeltaan Strasbourgista.

Hän on ollut itsekin mukana alumniyhdistyksen hallituksessa, ja hänen puheenjohtajakaudellaan 2009 Vuoden Alumniksi valittiin kansainvälisesti tunnettu taloustieteilijä Bengt Holmström.Koskelon mukaan yksi yliopiston tehtävistä demokraattisessa yhteiskunnassa on, että yhteiskunnallisen keskustelun taso säilyy informoituna ja monipuolisena.

– Vuorovaikutus tiedeyhteisön ja eri aloilla toimivien välillä on tärkeää.  Sivistyksen merkitys on vain kasvanut, ja toistuvasti nähdään, mitä seuraa, jos ihmiset ovat syvällä jossain kapeassa asiantuntemuksessa mutta menettävät yleisemmän käsityksen siitä, mitä yhteiskunnassa on tekeillä. Yleissivistys on todella tärkeää ja vuoropuhelu edistää sitä.

Koskelo sanoo, että yliopiston alumnit voivat olla mukana viljelemässä kulttuuria, jossa pyritään siihen, että yhteiskunnallinen keskustelu on avaraa, analyyttista ja sivistynyttä.

Insinööriksi vai juristiksi?

Nuorena ylioppilaana Pauliine Koskelo mietti, pyrkiäkö insinööriksi vai juristiksi. Onnistuneiden pääsykokeiden jälkeen hän päätti, että aloittaa opinnot oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

– Ajattelin, että juristin tutkinto avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Sanotaan, että juristin tutkinto on tapa lykätä ammatinvalintaa, se on niin laaja-alainen. Tutkintoa voi käyttää hyvin monenlaisissa töissä.Koskelo muistelee omaa opiskeluaikaansa ”hirveän tärkeänä jaksona”.– Helsingin yliopisto on suuri ja siellä on mahdollisuus sivistää itseään laajemminkin kuin omalla alalla. Opiskeluaikana kouluttaudutaan, mutta sen aikana kannattaa sivistää itseään mahdollisimman laaja-alaisesti: keskustelujen, kontaktien, kaikenlaisten tapaamisten kautta.

Juristin opintojen loppuvaiheessa Koskelo päätyi viranhaltijaharjoitteluun ja myöhemmin varsinaisiin töihinkin oikeusministeriöön. Hän piti lainvalmistelua mielenkiintoisena ja koki, että opintojen ja oman alan töiden yhdistäminen oli luontevaa.– Oikeuskirjallisuuden kautta meillä työelämässä olevilla on myöhemminkin hyvin kiinteä yhteys yliopistoon ikään kuin kirjoituspöydän tasolla. Lisäksi on tavattoman tärkeää, että yliopistolla viljellään vuorovaikutusta tutkijoiden ja käytännön työn tekijöiden kanssa. Alumnitoiminta on yksi tapa tällaisen kontaktin ja vuoropuhelun säilyttämisessä.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston alumniyhdistys, toiminnanjohtaja Pia Österman, pia.osterman@helsinki.fi, puh. 050 581 7517

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on 1990 perustettu alumnien yhteisö, johon kuuluu yli 6500 jäsentä. Alumnitoiminnan tarkoituksena on pitää yllä yhteyksiä yliopistossa opiskelleiden kesken, tukea yliopiston tavoitteita ja yritys- ja yhteiskuntasuhteita sekä lujittaa akateemisen koulutuksen arvostusta. Alumneja ovat kaikki yliopiston aiemmat ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät.