Päivi Palojoki Göteborgin yliopiston kunniatohtoriksi

Göteborgin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on myöntänyt kotitalouspedagogiikan (kasvatustiede) professori Päivi Palojoelle kunniatohtorin arvonimen hänen työstään hyvinvointia edistävien ruokatottumusten opettamiseksi lapsille ja nuorille.

Professori Päivi Palojoki tutkii ruokaa, kulttuuria ja oppimista. Häntä kiinnostaa pedagogiikka ja oppiminen suhteessa kouluun ja muihin oppimisympäristöihin. Hän tutkii, millaisia pedagogisia työkaluja ja didaktisia keinoja käytetään kotitalouden, terveyden ja kestävän kehityksen opetuksessa. Kunniatohtoriksi valintaan vaikutti myös Palojoen kyky nähdä, miten yhteiskunnan muutokset ovat yhteydessä kodin ja arjen taitojen opettamiseen ja miten ne vaativat uusia ja luovia pedagogisia ratkaisuja opetustyössä.

Kotitalous-oppiaineelta vaaditaan entistä enemmän muuntautumiskykyä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on monenlaisia käsityksiä ruuasta ja terveydestä ja jossa ruoanvalinnat vaikuttavat monin tavoin arkeen, ilmastoon ja ympäristöön. Kotitalousopetus ja ruokakasvatus eivät enää rajaudu pelkästään opetuskeittiöissä toimimiseen vaan oppimisympäristöt laajenevat. Tästä syystä esimerkiksi Palojoen tutkimukset kouluruokailun merkityksestä ovat tulleet entistä tärkeämmiksi.

Yhteistyötä IKI:n kanssa

Päivi Palojoki on 2000-luvun alussa ollut vierailevana professorina IKI:ssä (Institutionen för kost och idrottsvetenskap) joka on osa Göteborgin yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa. Vuosien aikana yhteistyö hänen ja ruotsalaisten kollegojen kanssa on jatkunut ja syventynyt. Hän on myös ollut asiantuntijana neljässä ruotsalaisessa kotitalousopettajia ja muita ruoka-alan asiantuntijoita kouluttavassa yliopistossa: Upsalassa, Uumajassa, Kristianstadissa ja Göteborgissa. Yhteistyötä Göteborgin yliopiston kanssa Palojoki onkin tehnyt jo lähes 30 vuoden ajan. 

– Professori Päivi Palojoki on tutkimuksellaan vienyt oppialaa merkittävästi eteenpäin, hänen tutkimuksensa liittyy suoraan koulutukseen ja tutkimukseen, joita edistetään myös IKI:ssä. Yhteistyö on jatkossakin tärkeää ja tarpeellista, toteaa IKI:n dosentti Christina Berg.

Palojoki on iloinen mutta myös nöyrä suuresta kunniasta.

– On ihan ainutlaatuista, kun tällainen tulee pohjoismaisilta kollegoiltani, hän sanoo.

– Kunnia kuuluu toki myös omalle kasvatustieteelliselle tiedekunnalleni ja Helsingin yliopistolle.

Yhteystiedot:

Päivi Palojoki, puh. 050 448 2530, s-posti paivi.palojoki@helsinki.fi