Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut: Seuraavan hallituksen panostettava osaamiskeskittymien tukemiseen, kansainvälisiin osaajiin ja osaamispohjan vahvistamiseen

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavan hallituksen tulee panostaa alueen osaamiskeskittymien tukemiseen, kansainvälisten osaajien lisäämiseen ja osaamispohjan vahvistamiseen. Näin rakennetaan koko Suomen menestystä.

- Korkea koulutustaso ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat sekä pääkaupunkiseudun että koko Suomen tulevaisuuden kannalta vahvuuksia, joiden varaan rakennamme hyvinvointimme. Meille on myös tärkeää, että seuraava hallitus tukee metropolialueen kehittymistä entistäkin kansainvälisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, totesi Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä tilaisuudessa, jossa kaupungit ja kunnat pohtivat metropolialueen kehittämistä ja haasteita alueen eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa.

- Tulevalla hallituksella on paljon tehtävää niin metropolialueen kuin koko Suomen menestyksen takaamiseksi. Tarvitsemme kaupungistumiskehityksen lieveilmiöiden hallintaa, helpotuksia osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten vahvistamista, ratkaisuja alueellisen eriytymisen ehkäisyyn ja panostuksia kansainvälisten osaajien houkutteluun.  Vastakkainasettelun sijaan tulevalla hallituskaudella tulisi päästä esimerkiksi kaupunkipolitiikassa yhä suorempaan valtion ja kaupunkien sekä myös korkeakoulujen väliseen kumppanuuteen, totesi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Hanken Svenska Handelshögskolan, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia, Laurea ja Taideyliopisto järjestivät 13.3. tilaisuuden Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajaehdokkaille. Tilaisuudessa keskusteltiin toimenpiteistä, joita pääkaupunkiseudun ja metropolialueen menestyminen tulevalla hallituskaudella edellyttää sekä julkaistiin yhteinen kannanotto.

Kaupunkien ja korkeakoulujen yhteinen kannanotto 13.3.2019