Oxfordin vararehtori: innovoikaa ja vaalikaa kunnianhimoista otetta

Helsingin yliopisto sai vinkkejä kansainväliseltä neuvottelukunnaltaan. Oxfordin vararehtori kannustaa yliopistoa innovoimaan ja säilyttämään kunnianhimonsa – vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

Helsingin yliopiston kansainvälinen neuvottelukunta vieraili tällä viikolla tutustumassa yliopiston tilanteeseen. Neuvottelukunnan jäsenet kuulivat sekä valtion rahoitusleikkauksista että yliopiston suunnittelemista uudistuksista, kuten Ison pyörän nimellä kulkevasta koulutusuudistuksesta,  uudesta palveluorganisaatiosta ja tiedekuntien mylläyksestä.

Meneillään on niin paljon muutoksia, että nyt jos koskaan ovat hyvät neuvot kalliit.

– Neuvottelukunnan jäsenet ovat yliopiston kriittisiä ystäviä: he pitävät puoliamme mutta sanovat varsin suoraan, miltä tulevaisuuden suunnitelmamme näyttävät kansainväliselle kentälle asetettuina, kertoo kehittämispäällikkö Tiina Kosunen.

Globaali ja kansallinen

Millaisia neuvoja neuvottelukunta sitten antoi? Jäsenten laatima raportti julkistetaan myöhemmin, mutta Oxfordin yliopiston vararehtori Sally Mapstone vilautti pari vinkkiä.

Mapstonen mukaan Helsingin yliopiston on pidettävä fokuksessa sekä globaali että kansallinen taso.

– Yliopiston on monipuolistettava rahoitusvirtojaan ja päivitettävä koulutusohjelmiaan.

Vararehtorin mukaan on tärkeää tukea pitkän tähtäimen tutkimushankkeita yhtä lailla kuin välittömään vaikutukseen tähtääviä. Yliopiston tulee viestiä strategiastaan ja prioriteeteistaan selvästi.

– Menestys antaa ansaittua itseluottamusta, mutta olkaa myös valmiita innovoimaan. Vaalikaa laaja-alaista tutkimuskulttuuria ja vahvoja koulutusohjelmia. Olkaa taloudellisista rajoitteista huolimatta valmiita investoimaan alueille, joissa on potentiaalia.

Taloustilanne on vaikea. Mapstone kuitenkin uskoo, että Helsingin yliopiston tulevaisuus on valoisa:

– Kunhan se vain säilyttää selvän suunnan ja on kunnianhimoinen, joustava ja innovatiivinen.

Helsingin yliopistolla on ollut kansainvälinen neuvottelukunta vuodesta 2010. Siihen on valittu korkean profiilin tutkijoita ja yliopistojohtoa eri puolilta maailmaa. Nyt paikan päälle pääsivät professori Hans-Dieter Daniel Zürichin yliopistosta, professori Amy Tsui Hong Kongin yliopistosta, vararehtori Sally Mapstone Oxfordin yliopistosta, vararehtori Lykke Friis Kööpenhaminan yliopistosta, vararehtori Simone Buitendijk Leidenin yliopistosta sekä johtaja Steven E Hyman Broad Instituutista.