Muista kohteista leikkaamalla Helsingin yliopisto päätyi irtisanomaan 371

Helsingin yliopiston koko henkilöstöä koskevat irtisanomiset on saatu päätökseen. Yliopistosta irtisanottiin 371 työntekijää, mikä on 4,4 prosenttia yliopiston 8424 työntekijästä. Irtisanotuista 48 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 323 muuta henkilöstöä.

Henkilöstön määrä pienenee vuoden 2017 loppuun mennessä myös eläköitymisten ja omatoimisten irtisanoutumisten myötä. Eläköitymisten kautta vapautuvia tehtäviä jää täyttämättä yli 200, joista opetus- ja tutkimushenkilöstöä on noin 60 ja muuta henkilöstöä noin 170. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön lukumäärä tulee vähenemään asteittain.

Näiden eri toimien seurauksena yliopiston henkilöstömäärän arvioidaan vuoteen 2020 mennessä pienentyvän noin tuhannella työntekijällä.

Henkilöstövähennyksillä saavutetaan yhteensä noin 47 miljoonan euron vuotuinen säästö, tästä irtisanomisten kautta 17 miljoonaa euroa. 

Helsingin yliopisto etsii pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä muun muassa vähentämällä toimitilojaan noin 80 000 m2:llä. Yliopisto on myös käynnistänyt laajan uuden rahoituksen hankintaohjelman kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Vuonna 2016 Helsingin yliopiston tulot ovat valtion rahoituksen heikkenemisen vuoksi jo lähes 50 miljoonaa edellistä vuotta pienemmät. Yliopisto on varautunut käyttämään aiempien vuosien ylijäämiä talouden tasapainottamiseksi.

Vastatakseen valtion rahoituksen vähenemiseen yliopiston hallitus käynnisti syyskuussa 2015 muutosohjelman, joka sisältää sekä säästö- että uudistustoimenpiteitä. Osana muutosohjelmaa yliopistossa käytiin syksyllä 2015 yhteistoimintaneuvottelut.